Tim van Dijk

Wie: Tim van Dijk
Wat ga je onderzoeken: Leren programmeren voor kinderen
Huidige studie: MSc. Industrial Engineering and Management
Plaats gewenste onderzoek: Kennis uit Zweden (inzetten van het onderwijsplatform) opdoen voor opstart eigen onderneming in Nederland.
Benodigd bedrag: € 8.000

Uitslag The Voice of Innovation 2016
Tim: 632 stemmen

Het verhaal

Kinderen worden tegenwoordig geboren met smartphones en tablets in plaats van poppen en speelgoedauto’s. Er is echter wel een groot verschil tussen het gebruik ervan en het ook daadwerkelijk begrijpen. In een wereld waarin we met z’n allen volledig afhankelijk zijn van computers, groeien onze kinderen nog altijd op als digitaal ongeletterden, dat moet anders. Deze generatie zou moeten transformeren van passieve technologie consumenten naar actieve technologie producenten. YOU++ is een online onderwijsplatform voor kinderen tussen 9 en 14 jaar oud, met lessen die programmeren combineren met content uit het reguliere onderwijs. In Zweden zijn al succesvolle pilots gedraaid. De volgende stap is om de opgedane kennis succesvol over te hevelen en hier in Nederland om te zetten in een duurzame onderneming.

Doel van Tim

Middels de startup YOU++ wil ik kinderen leren programmeren. Mijn doel is de kracht van programmeren te benutten om het algemeen vormend onderwijs naar een hoger plan te tillen.

The Voice of Innovation 2016