wilco@dekkertechnicalproducts.com

Wilco
Dekker
Bedrijf:
Dekker Technical Products

Twitter:
Linkedin:
Website bedrijf:

Na 14 jaar ervaring opgedaan te hebben bij een tweetal technische groothandels in toelevering voor de aluminium ramen- en deurenindustrie, kwam ik steeds meer tot de conclusie dat er een steeds grotere kloof ontstond tussen de aanbieders van producten in deze branche en de eindgebruikers.

De hedendaagse architectuur verlangt steeds vaker het gebruik van hoogwaardige en esthetische producten die passen binnen het gebouwontwerp. Daarnaast hebben we te maken met veranderende en strengere wetgeving waar deze producten aan moeten voldoen.
Ook is er steeds meer vraag naar comfortverhogend beslag wat tevens een positieve bijdrage levert aan energiebesparende buitengevels.

Aan de ene kant groothandels met magazijnen bomvol standaard hang- en sluitwerk die vooral goedkoop en functioneel moet zijn en aan de andere kant een snel veranderende markt die steeds vaker om maatwerk oplossingen vraagt. Naar mijn mening een situatie die verre van ideaal is.

Om deze reden heb ik in 2008 Dekker Technical Products opgericht.
Dekker Technical Products is een gespecialiseerde groothandel in technische producten om gevelelementen (elektro-)mechanisch te kunnen vergrendelen, ontgrendelen, openen en sluiten.

U vindt in ons geen dozenschuiver maar wel een oplossingsgerichte onderneming die uw totale project en de eindgebruiker centraal plaatst!

Is een oplossing niet standaard voorhanden?
In nauw overleg met opdrachtgevers en fabrikanten ontwikkelen wij projectgebonden de best passende oplossing. Maatwerk, kwaliteit, flexibiliteit en innovatie staan hierbij in een hoog vaandel.

Bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen of kunt u iets voor ons betekenen?
Neem dan contact op via wilco(at)dekkertechnicalproducts.com of bel 06 28350738.

Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe innovaties, ideeën en samenwerkingen.

lees meer
contact

Soortgelijke members

Sandra Koning-Nijboer

NBC Eelman & Partners

Sytse Kuilman

Doogle Producties