r.lagendijk_11889766

René
Lagendijk
Bedrijf:
BusinessMonitor

Facebook:
Twitter:
Linkedin:
Website bedrijf:

Bij BusinessMonitor richten wij ons op kwaliteitsverbetering en reputatiemanagement van zakelijk dienstverleners. Dit doen wij door op continue wijze de ervaring van deelnemers, klanten, leden etc. zichtbaar te maken voor management en toekomstige klanten waarmee een onderbouwde beslissing/keuze kan worden gemaakt.

De producten LedenMonitor, KlantMonitor en CursusMonitor zijn specifiek ontwikkeld om de klantreis of Customer Journey van Leden, klanten en cursisten in beeld te brengen. Door korte metingen gedurende de verschillende fasen uit te voeren en de resultaten in een dashboardrapportage weer te geven helpen wij opdrachtgevers om de juiste prioriteiten te stellen. Hiernaast bieden onze integraties mogelijkheden om de mening van klanten breed zichtbaar te maken.

Centraal aandachtspunt in onze aanpak is dat informatie over profiel en gedrag op een automatische wijze gekoppeld/verrijkt wordt met/aan informatie over houding en beleving/ervaring. De focus is om het proces van verzamelen, analyseren en rapporteren van informatie zoveel als mogelijk automatisch en dus zo efficiënt mogelijk te laten verlopen.

lees meer