ghr_384846

Gerard
Hofmeijer
Bedrijf:
Ondernemer + Financiering

Facebook:
Twitter:
Linkedin:
Website bedrijf:

Als teamlid actief op die plek waar Ondernemers in contact komen met (urgente) financiële vraagstukken. Zowel in goede,- als ook in slechte tijden, bij een bedrijfsoverdracht of een overname. Bewust niet de voetsporen van veel andere financieel dienstverleners, met de historie kunnen wij weinig! Een Ondernemer vertrouwt erop dat (ik) wij op de hoogte zijn van alle nieuwe vormen van financieringen en of financiële oplossingen. Nog belangrijker, welke financiële oplossing past nu het best bij hem of haar? _______________________________________________________ Bij opdracht bestaan onze werkzaamheden uit de voorbereiding voor het aantrekken van een financier / investeerder (juiste team, goed Bplan, waardering van de start-up, etc.) Daarna het lokaliseren van,- en het in contact treden met de juiste financier/ investeerder en de begeleiding daarbij totdat de daadwerkelijke investering heeft plaatsgevonden. Het zoekproces geschiedt veelal eerst vanuit een vast netwerk van (potentiële) investeerders. Indien nodig gaan wij de vraag breder uitzetten. Als team beschikken wij over een (inter) nationaal (financieel) netwerk, waarmee op regelmatige basis contact wordt onderhouden om eenvoudig voorstellen te kunnen voorleggen. Ook adviseren,- en begeleiden wij als team die Ondernemers die gekozen hebben voor een nieuwe (alternatieve) financiering voor hun bedrijf. Daarbij verrichten wij alle werkzaamheden, die benodigd zijn voor het verkrijgen van de juiste financiering. Verder geven wij bijvoorbeeld mede vorm aan de marketingactiviteiten behorende bij een succesvolle Crowdfunding campagne! Bij bijzondere bedrijfssituaties (insolventie) waarbij een crediteurenakkoord in combinatie met een financiering de oplossing voor een Ondernemer is om het bedrijf overeind te behouden en de schade voor partijen te beperken hebben wij veelal een regisseur rol. Via het platform Ondernemer+Praktijk Online deel ik mijn praktische kennis, situaties waarmee wij dagelijks bezig zijn.

lees meer