3 tips voor meer engagement en productiviteit bij digitaal samenwerken

Thuiswerken is here to stay. Maar zoals bij elke vorm van verandermanagement geldt: uit nieuwe werkvormen volgen onherroepelijk nieuwe uitdagingen en kansen. De vraag is wel: hoe houd je medewerkers bij werken op afstand op de korte én lange termijn betrokken bij de organisatie? En: hoe kun je deze nieuwe werkvorm aangrijpen om de productiviteit te verhogen? Dé 3 tips om van thuiswerken een succes te maken.

1. Creëer dagelijkse informele contactmomenten

Bij werken op kantoor vormen de dagelijkse interactiemomenten bij de koffiecorner een belangrijk onderdeel van de werkmoraal. Medewerkers halen veel energie uit informele sociale activiteiten. Het zijn deze activiteiten die aan de basis staan van een effectieve samenwerking.

Hoe je zoiets op afstand vormgeeft? De Move Forward Game van Gamification specialist AtHand, s(t)imuleert met korte en krachtige digitale interactiemomenten van circa 10 à 15 minuten per dag de zo belangrijke collegiale sfeer. De Game-sessies staan naast onderling plezier in het teken van het uitwisselen van inzichten en tips ter bevordering van samenwerking op afstand. Collega’s geven in een informele setting professionele tips voor effectiever thuiswerken en het optimaal inrichten van een goede werk-privébalans.

2. Benut communicatietools op de juiste manier

Daily stand-ups en andere overlegmomenten op kantoor zijn effectief voor het faciliteren van een gestroomlijnde samenwerking. Vooral bij de agile en scrum werkwijze is het voor de effectiviteit en snelheid van oplevering van werk belangrijk inzicht te hebben in waar je als team staat. Vergader- en communicatietools zoals Slack, Zoom en Microsoft Teams bieden in dit verband uitkomst. Echter: hoewel velen al eerder in werkverband gebruik hebben gemaakt van dergelijke tools, is er een aanzienlijk verschil tussen ‘kunnen gebruiken’ en ‘optimaal benutten’.

De Move Forward Game helpt bij het optimaal benutten van deze tooling. De Game daagt deelnemers uit om buiten de Game-omgeving meetings en brainstormsessies te plannen en deze contactmomenten ook na het verstrijken van de Game zelfstandig te initiëren. De Game zet de genoemde vergader- en communicatietools voornamelijk in als basis voor een sterk intern sociaal netwerk.

Met deze aanpak wordt een teammentaliteit gecreëerd waarbij elkaar vooruithelpen en motiveren de uitgangspunten vormen bij het behalen van de teamdoelen.

3. Geef voldoende vertrouwen

Vertrouwen is een onmisbare pijler voor productieve en tevreden medewerkers. Tegelijkertijd wordt dit onder managers gezien als een van de moeilijkste aspecten van managen op afstand, zeker wanneer werken op afstand nieuw voor hen is.

Managers nemen hierdoor al snel de rol van micromanager aan, waarbij de voortgang en de activiteiten van individuele medewerker actief worden gevolgd. Behalve dat de medewerker het gevoel heeft op de huid te worden gezeten, werkt deze manier van werken ook averechts voor de teamproductiviteit en de werkbalans van de managers zelf. Managers zijn hierdoor veel meer tijd kwijt aan randzaken dan aan omzetdoelen.

Met de Move Forward Game kunnen managers zich weer vooral richten op de macro-taken. De Game:

  • … bevordert proactief gedrag, door medewerkers eigenaarschap te laten ervaren over hun eigen functioneren binnen het bedrijf;
  • … stuurt dankzij de zelflerende algoritmes autonoom op de ontwikkeling van medewerkers en de gewenste teamresultaten;
  • … verlaagt de werkdruk voor managers, die niet meer continu 1-op-1 begeleiding hoeven te leveren;
  • … biedt real-time performance management, voor een betere kwaliteitsbewaking.

Meer betrokkenheid en productiviteit

Wil je bovenstaande tips zelf in de praktijk brengen? De Move Forward Game geeft in slechts 2 weken tijd nieuwe focus en energie om teamwork op afstand te effectief in te richten. Met sprekende resultaten:

  • 65% van de deelnemers stelt waardevolle nieuwe inzichten te hebben opgedaan;
  • 94% van de deelnemers voelt zich meer betrokken om zowel de eigen resultaten als die van collega's te verbeteren;
  • 70% van de deelnemers ervaart dat de Game de samenwerking met collega’s heeft verbeterd.

Versterk het teamgevoel tijdens thuiswerken.

Verschillende (middel)grote bedrijven en multinationals gingen je al voor.

[Download hier de casestudy]