59% van de ondernemer hebben een kwetsbare concurrentiepositie

Uit de businessmodel scan van Lean Finance Group blijkt dat de meerderheid van ruim 130 ondernemers een fragiele basis hebben als het gaat om het behalen van winst of hun concurrentiepositie. Groeien op een gezonde manier is voor deze bedrijven waarschijnlijk lastig, terwijl dat juist zo belangrijk is om concurrentie voor te blijven.

Maar liefst 84% van de deelnemende ondernemers geeft aan te acteren in een markt met gemiddelde of grote concurrentie. Veel ondernemers (59%) geven daarbij aan dat ze afhankelijk zijn van één of enkele inkomstenstromen. Deze fragiele situatie kenmerkt de noodzaak voor meer inzicht en grip die ondernemers op hun financiële situatie moeten hebben. Adequaat reageren op onverwachte ontwikkelingen in de markt en het voorblijven van de concurrentie is wenselijk voor ondernemers in deze positie, maar daar ontbreken vaak de middelen of expertise voor.

Concurrentie

Meer dan de helft van de ondernemers erkent dat groei, tijd, geld en kennis vereist. Het doorlichten van de volledige financiële huishouding, het opstellen van de juiste targets en corresponderende acties blijken vaak een te grote opgave voor ondernemers. Nog een opvallende conclusie uit de steekproef is dat meer dan 75 procent van de ondernemers aangeven hoge kosten te moeten maken voordat er geld binnenkomt. 49 procent van de ondernemers geeft daarbij ook aan dat ze ten opzichte van de markt een gemiddelde winstmarge hebben.

Richard Capllonch, mede-eigenaar van Lean Finance, stelt niet verbaast te zijn over de lastige situatie waar veel ondernemers in zitten: “Veel organisaties hebben slechts kleine stappen in het automatiseren van processen gezet. Daarnaast ontbreekt er vaak stevige grip op de financiële status van bedrijven.”

Over Lean Finance

Lean Finance zorgt ervoor dat MKB’ers met minder middelen toch toegang hebben tot de voordelen van een volledige financiële afdeling. Ondernemers kunnen zo meer grip en inzicht verkrijgen over hun eigen bedrijf, waardoor groei makkelijker te realiseren is. De nieuwe werkwijze van Lean Finance reduceert risico’s voor ondernemers, draagt bij aan digitalisering en maakt bedrijven beter bestand tegen concurrentie. De dienstverlening wordt samengesteld op de behoefte van de ondernemer in een concreet actieplan. Kortom: een volledige financiële afdeling voor een vast bedrag per maand.   

Bekijk de online businessmodelscan.