Businessplan is sleutel tot succes bij financieringsaanvraag

NIJMEGEN (10 januari 2018) - Misschien wel de meest gestelde vraag van beginnende ondernemers is hoe zij hun onderneming gaan financieren. In de vroege fase van een onderneming is er nog geen of beperkt sprake van omzet, terwijl er allerlei kosten gemaakt moeten worden om de onderneming op te zetten. Het kan daarbij gaan om enkele tienduizenden euro’s om op te starten tot miljoenen euro’s aan voorinvestering om een innovatief product te ontwikkelen. Hoe ga je als ondernemer aan de slag met het aanvragen van financiering?

Beschikbare financieringsinstrumenten
Nederland kent vele financieringsinstrumenten waar ondernemers een beroep op kunnen doen. De overheid verstrekt fiscale regelingen en subsidies met als doel om maatschappelijke en economische doelstellingen te realiseren. Wanneer er bijvoorbeeld sprake is van het ontwikkelen van technische innovatie binnen het bedrijfsleven, dan zijn er de WBSO subsidie (Wet Bevordering Speur- en ontwikkelingswerk), Innovatiebox en een breed scala aan andere subsidie-instrumenten. De aanvraagdruk op deze regelingen neemt echter toe. Daarnaast zijn lang niet alle activiteiten van beginnende ondernemers subsidiabel. Veel ondernemers hebben dan ook andere (aanvullende) bronnen van financiering nodig.

Leningen, kredieten en investeerders
Verreweg het meeste geld is te verkrijgen in de vorm van leningen, kredieten en investeerders. Publieke verstrekkers hebben een maatschappelijk belang en hebben veelal als doel om hun geld terug te verdienen (revolving fund). Dit type investeerders vraagt altijd om (een intentieverklaring van) private investeerders. Private verstrekkers hebben een commercieel belang en richten zich meer op rendement. Beide partijen hebben gemeen dat zij vooraf de risico’s minimaliseren, wat leidt tot dubbele signalen. Enerzijds is er veel interesse om een lening te verstrekken of te investeren. Anderzijds zijn aanvraag-trajecten intensief zonder dat het altijd leidt tot het daadwerkelijk verstrekken van geld. De doorlooptijden zijn daarnaast lang. Toch kunnen ondernemers ook zelf stappen zetten om de verwachtingen eerder scherp te krijgen.

Onderbouwd businessplan en een goede relatie
Het belangrijkste document in lenings- en investeringstrajecten is een goed onderbouwd businessplan. In een sterk businessplan wordt toegelicht hoe de ondernemer geld gaat verdienen en hoe de geldverstrekker in de toekomst het geïnvesteerde geld terugkrijgt. Een businessplan is een samenvatting van al het werk wat een ondernemer doet en meer, het is een onderbouwing van de toekomst en het bestaansrecht van het bedrijf. Ondernemers onderschatten helaas nog vaak de waarde van een businessplan.

Daarnaast is het essentieel dat de geldverstrekker het vertrouwen heeft dat de ondernemer het verhaal waarmaakt. Een goed onderbouwd businessplan draagt bij aan dit vertrouwen en draagt bij om vanaf het begin een goede relatie met de geldverstrekker op te bouwen. Niet iedere investeerder is even bekend met de ontwikkelingen en de markt waar de ondernemer in opereert. Het is dan ook belangrijk om in een vroeg stadium de investeerder mee te nemen in het verhaal. Nodig de investeerder uit om bij het bedrijf te kijken!

Kortom, een goede voorbereiding is het halve werk. Inventariseer van tevoren waarvoor je geld zoekt en welk instrument daar het beste bij aansluit. Bedenk vervolgens welke verwachtingen een geldverstrekker heeft en hoe je aan die verwachtingen kunt voldoen. Hoewel er veel geld beschikbaar is waar je als beginnend ondernemer aanspraak op kunt maken, stelt elke vorm van financiering zijn eigen voorwaarden. De praktijk laat zien dat een onsuccesvolle aanvraag vaak te maken heeft met een mismatch tussen de aanvrager en verstrekker. Subsidieadviesbureau Hezelburcht begeleidt ondernemers bij het schrijven van een businessplan en adviseert hen over de financieringsmogelijkheden van plannen. Neem voor een vrijblijvende kennismaking contact met ons op!

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met:

Margo Groeneveld
Consultant
Telefoon: 06 22 99 10 80
E-mail: m.groeneveld(@)hezelburcht.com

Hezelburcht is een subsidieadviesbureau en biedt al ruim twintig jaar optimale subsidieondersteuning om strategische, financiële en innovatieve ambities te realiseren. Onze kennis van subsidies, van regionaal tot Europees niveau, en ervaring in zowel de publieke als private sector stelt ons in staat om in de volle breedte diensten aan te bieden.