De 10 SUPER voordelen van een Bedrijfsvoering op Orde

De Bedrijfsvoering op Orde creëert 10 SUPER voordelen! Lees hier welke dat zijn:

Een goed functionerende bedrijfsvoering is het fundament waarop de bedrijfsdoelstellingen op een efficiente en effectieve wijze kunnen worden gerealiseerd. De bedrijfsvoering bestaat ut PIOFACH (dat staat voor Personeel, Informatievoorziening, Organisatie, Financiën, Administratieve organisatie (AO), Communicatie en Huisvesting). Maar vooral bij de Administratieve Organisatie kunnen grote voordelen worden gerealiseerd. Mits de organisatie deze natuurlijk op orde heeft!

We hebben alle 10 voordelen nog eens voor u op een rijtje gezet:

De bedrijfsvoering, mits goed ingericht:

  1. Zorgt voor betrouwbare informatie die noodzakelijk is bij het nemen van beslissingen, het afleggen van verantwoording en bovenal om te kunnen functioneren als organisatie.
  2. Werkt waardeverhogend zijn, doordat inzichtelijk wordt gemaakt waar het geld verdiend wordt (valuedrivers), wat de kostendrivers zijn en welke strategische keuzes noodzakelijk zijn.
  3. Creëert een goede bescherming tegen risico’s door inzicht in deze risico’s én het gebruik van interne controlemaatregelen:

Als de bedrijfsvoering niet op orde is:

In het verhuurproces binnen een vastgoedorganisatie was de kredietwaardigheidstoets als interne controlemaatregel opgenomen om potentiele huurders te beoordelen op hun kredietwaardigheid. Bij het toetsen van één potentiele huurder werd het volgende geconcludeerd: “Het aangaan van een zakelijke relatie met deze huurder is niet verantwoord. Desondanks is toch een huurovereenkomst afgesloten met de huurder. Jaren later werd duidelijk dat deze huurder voor grote bedragen bij de organisatie had gefraudeerd”.

  1. Zorgt voor vertrouwen bij het eigen management en personeel, toeleveranciers, financiers, klanten maar ook bij bijvoorbeeld een kopende partij in een overnametraject.
  2. Draagt bij aan een efficiënt verkoopproces in een overnametraject en kan indirect een positief effect hebben op de verkoopprijs:

 Als de bedrijfsvoering niet op orde is:

Gedurende een overnametraject leverde de verkopende onderneming steeds andere cijfers aan bij de geïnteresseerde koper waarmee het beeld van de onderneming telkens wijzigde. Daarmee ontstond niet alleen onduidelijkheid over wat nu de echte winstgevendheid was maar het leidde ook tot sterke twijfel over de onderbouwing van de afgegeven prognoses. De kopende partij zag vervolgens af van de aankoop”.

De kwaliteit van de bedrijfsvoering van uw organisatie versterken? Volg dan een van onze trainingen op onze ACS locatie in Doorn in een mooi kasteel.

De bedrijfsvoering, mits goed ingericht:

  1. Zorgt voor goede financiële prognoses met een stevig fundament.
  2. Verkleint de kans dat misstanden kunnen voorkomen, zoals fraude en onverwachte lijken in de kast.

Als de bedrijfsvoering niet op orde is:

“Het hoofd technische beheer van een grote onderwijsinstelling gunde opdrachten voor onderhoudswerkzaamheden aan bevriende bouwbedrijven. Via valse facturen, die door het hoofd zelf werden goedgekeurd, betaalde de onderwijsinstelling uiteindelijk de rekening. In ruil hiervoor kreeg de man smeergeld en auto’s van de bevriende bouwbedrijven”.

  1. Waarborgt compliance met relevante wet- en regelgeving.
  2. Leidt tot efficiente en effectievere primaire én financiële bedrijfsprocessen.
  3. En tot slot: de administratieve organisatie zorgt voor het kunnen controleren van de volledigheid van de opbrengsten en de juistheid van de kosten.

Als de bedrijfsvoering niet op orde is:

Het ontbreken van een overzicht van verhuurde panden met bijbehorende huur of leegstand en het ontbreken van inzicht in de huurpenningen die in rekening gebracht moet worden vs. wat feitelijk in rekening is gebracht, was één van de oorzaken waardoor een fraude bij een gemeente jarenlang heeft kunnen plaatsvinden”. Er had jarenlang geen controle plaatsgevonden op de volledigheid van de opbrengsten”.

Een TOP10 met benefits die de moeite waard zijn voor elke organisatie. En die het waard is om te investeren in een goede bedrijfsvoering en een goede inrichting van de administratieve organisatie. Is de bedrijfsvoering en  administratieve organisatie van uw bedrijf op orde?

De kwaliteit van de bedrijfsvoering van uw organisatie versterken? Volg dan een van onze trainingen op onze ACS locatie in Doorn in een mooi kasteel.

 

Start-ups zijn hot! Maar het valt niet mee. Veel Start-ups bestaan na een aantal jaren niet meer. Falende start-ups lijken té snel naar de markt te willen. Door alle drukte rondom de marktintroductie en de groeifase van de Start-up is er vaak weinig tijd om over het voorkomen van onverwachte gebeurtenissen en de inrichting van de organisatie na te denken. ACS Risk&AO/IC ondersteunt Start-ups en Scale-ups hierbij door het aanbieden van o.a. adviesgesprekken en trainingen Risicomanagement. Uitgangspunt is het beheerst groeien van de Start-up en Scale-up, dus niet te langzaam en niet té snel.

Arjan Hofman en Marc van der Veen zijn beiden partner bij het adviesbureau ACS Partners en hebben begin 2018 het label Risk-AO/IC opgericht. In deze rol ondersteunen ze bedrijven bij het inrichten en versterken van de organisatiestructuur en het verbeteren van de risicobeheersing. Voor meer informatie, vragen en opmerkingen kunt u natuurlijk een berichtje sturen naar info@riskaoic.nl of gewoon bellen naar 06 -51054417