Failliet gaan is geen schande!

Anastasia Vassilieva - sterkerMKB

Elk faillissement is een persoonlijk én maatschappelijk drama, maar het allergrootste gevaar is dat we falende ondernemers definitief afschrijven. Om onze economie zuurstof te blijven geven, moeten we ondernemers een tweede kans geven om alsnog een succesverhaal te schrijven. In ons land kleeft er nog altijd een onterecht stigma op ondernemers die hun onderneming failliet zien gaan. Ze zijn besmet. We moeten dringend van die negatieve perceptie af. Elk faillissement heeft grote individuele gevolgen – zowel financieel als emotioneel – maar heeft daarnaast ook een immense maatschappelijke impact. Heel simpel: hoe minder nieuwe ondernemingen, hoe minder jobs. Net daarom kunnen we het ons niet permitteren om ondernemers na één mislukt avontuur af te schrijven. De barrières voor herstartende ondernemers moeten dringend omlaag als we onze economie nieuwe zuurstof willen toedienen. Een samenleving die de opbrengsten van de markt deelt door belastingheffing, moet ook de samenhangende kosten en risico’s delen in het geval van een faillissement. Kortom: sterkerMKB! Binnenkort meer!