Financieringsplatform Investormatch legt focus op innovatie

Crowdfunding platform Investormatch gaat zich vanaf nu meer richten op techniek en innovatie. Dit zal bij toekomstige crowdfunding projecten op het platform steeds meer zichtbaar worden. Deze transformatie is een gevolg van de strategische overname door De Breed & Partners, adviesbureau voor innovatiefinanciering.

De passie voor innovatie zit er bij De Breed & Partners al lang in. Al meer dan 35 jaar ondersteunen zij innovatieve bedrijven bij het verkrijgen van technologie subsidies, kredieten en financiering voor innovatie. De overname van Investormatch was een logisch gevolg voor de verbreding van de dienstverlening. Vanaf nu is aan het financieringsspectrum dus ook crowdfunding en informal investors toegevoegd.

Crowdfunden voor innovatieve MKB’ers

Tot op heden kon men bij Investormatch enkel crowdfunden door middel van een annuïteiten lening. Daar zijn nu twee financieringsvormen aan toegevoegd, namelijk de bulletlening en de converteerbare lening. De bulletlening is een lening die aan het einde van de, doorgaans korte, looptijd in één keer wordt afgelost. De converteerbare lening biedt de mogelijkheid tot omzetten naar aandelen. Uniek bij Investormatch is dat er een lead-investor een significant deel van de converteerbare lening op zich gaat nemen. Een mooie uitbreiding om innovatieve MKB’ers aan financiering te helpen.

Meer weten over crowdfunding? Neem contact op met Peter van Meersbergen van Investormatch via vanmeersbergen@investormatch.nl of via 020-3031241.

Stel dat u voldoende financiële ruimte heeft om sneller te kunnen innoveren. Wij ondersteunen u graag bij het realiseren hiervan. De Breed & Partners helpt technisch innovatieve bedrijven bij het vinden van financiering voor innovatie. Het volledige dienstenpakket voor financiering bestaat uit technologie subsidies, crowdfunding, kredieten, participaties en een investeerdersnetwerk. DB&P gaat voor u op zoek naar de passende financiële middelen om uw innovatie mogelijk te maken!