The greatest party that never happened!

Geen goede Administratieve Organisatie? Vergeet je bedrijfsdoelstellingen dan maar! Het hiphopfestival dat eind juni zou worden gehouden in het Vlaamse Lommel, is vlak voor aanvang afgelast. De organisatie rammelde aan alle kanten en de burgemeester vond het onverantwoord om het festival van start te laten gaan.

Dit roept herinneringen op aan het Fyre festival, dat in april 2017 had moeten plaatsvinden op een schitterend eiland in de Bahama’s. Zelfs Netflix heeft er een documentaire over gemaakt. Dat was een festival dat wel doorging, maar totaal niet voldeed aan de verwachtingen van de bezoekers (in plaats van kaviaar kreeg men bijvoorbeeld broodjes kaas).

Wellicht was er sprake van fraude en het bewust misleiden van mensen, maar er kan ook gewoon sprake zijn geweest van volledige onkunde en mismanagement bij de organisatoren.

Van gaspedaal naar rempedaal

De focus op het bereiken van het einddoel (“no matter what”) leek er te zijn doorgeslagen. Zonder consequent na te denken over de basis of het fundament dat nodig is voor het organiseren van een festival. Met teveel druk op het gaspedaal loop je de kans ergens tegen aan te rijden. Maar met teveel druk op het rempedaal behaal je mogelijk de eindstreep niet. Het is dus belangrijk dat de coureur een goede balans vindt tussen beide pedalen. Niet teveel gas én niet teveel op de rem. Het mag duidelijk zijn dat de balans bij de organisatoren van het festival ver te zoeken was: teveel gas, waardoor de basis niet op orde was.

“Success is neither magical nor mysterious. Success is the natural consequence of consistently applying the basic fundamentals.” (Jim Rohn)”

Maar hoe creëer een goede balans of basis bij een te organiseren festival?

Met het inrichten van een goede administratieve organisatie (AO/IC) kan een stevig fundament onder de festivalorganisatie gecreëerd worden. AO/IC wordt weleens gezien als een remmende factor, die het behalen van de doelstellingen, vanwege allerlei interne beheersmaatregelen, juist vertraagt. Het tegendeel is echter waar, mits goed ingericht natuurlijk. De administratieve organisatie kan juist goed kan werken als de smeerolie, die zorgt voor een goede balans tussen gas geven en afremmen.

De AO- beheersmaatregel die zorgt voor de smeerolie bij het organiseren van een festival betreft de planning. Een planning die waarborgt dat tijdig gas wordt gegeven én dat tijdig afgeremd wordt, met als doel een basis die op orde is vóór aanvang van het festival. Dat betekent bijvoorbeeld dat er:

  1. Tijdig contracten worden afgesloten met betrouwbare leveranciers die de catering, beveiliging en de podiumstellages gaan verzorgen. Dit geldt idem dito voor de artiesten die gaan optreden. Dit geeft geen 100% garantie (de artiest kan ook ziek worden), maar verkleint wel de kans dat er een festival plaatsvindt zonder eten, podia of artiesten.
  2. Tijdig een vergunning wordt aangevraagd en verkregen bij de gemeente, maar wel vóórdat contracten met leveranciers zijn afgesloten.
  3. Procedures en richtlijnen voor de beveiliging van het festival tijdig beschikbaar komen, zodat duidelijk is welke stappen doorlopen moeten worden en er geen belangrijke veiligheidsstappen worden overgeslagen.
  4. Een datum wordt vastgesteld, waarop het festival nog geannuleerd kan worden, zonder groot reputatieverlies en hoge kosten. Voorafgaand aan deze datum wordt dan een checklijst doorlopen van alle kritische paden.
  5. Voortgangscontrole op de planning plaatsvindt, zodat je in de gelegenheid bent om vaart te maken of juist af te remmen indien nodig.

De administratieve organisatie (AO/IC) wordt vooral aangehaald als er wordt gesproken over de volledigheid van opbrengsten, naleving van wet- en regelgeving en betrouwbare informatievoorziening. Dit is natuurlijk erg belangrijk, maar – linksom of rechtsom – het zal uiteindelijk toch moeten gaan over het behalen van de doelen van de organisatie. Of zoals Saul Alinsky zei: “Pick the target, freeze it, personalize it, and polarize it.”

Geinteresseerd in dit onderwerp? Schrijf je dan in voor de Masterclass De Basis op Orde voor Startups via de link https://riskaoic.nl/agenda/

 

 

Start-ups zijn hot! Maar het valt niet mee. Veel Start-ups bestaan na een aantal jaren niet meer. Falende start-ups lijken té snel naar de markt te willen. Door alle drukte rondom de marktintroductie en de groeifase van de Start-up is er vaak weinig tijd om over het voorkomen van onverwachte gebeurtenissen en de inrichting van de organisatie na te denken. ACS Risk&AO/IC ondersteunt Start-ups en Scale-ups hierbij door het aanbieden van o.a. adviesgesprekken en trainingen Risicomanagement. Uitgangspunt is het beheerst groeien van de Start-up en Scale-up, dus niet te langzaam en niet té snel.

Arjan Hofman en Marc van der Veen zijn beiden partner bij het adviesbureau ACS Partners en hebben begin 2018 het label Risk-AO/IC opgericht. In deze rol ondersteunen ze bedrijven bij het inrichten en versterken van de organisatiestructuur en het verbeteren van de risicobeheersing. Voor meer informatie, vragen en opmerkingen kunt u natuurlijk een berichtje sturen naar info@riskaoic.nl of gewoon bellen naar 06 -51054417