GROW Labs gaat een samenwerking aan met SIG en Escrow Alliance en beloven software kwaliteit en schaalbaarheid

GROW Labs is een samenwerking aangegaan met Software Improvement Group (SIG) om kwaliteit van de software te verzekeren, evenals met Escrow Alliance om de hoogste software-veiligheidsgaranties te kunnen bieden.

GROW Labs streeft naar verbetering van schaalbaarheid en duurzaamheid in de IT-industrie om technologische innovatie te boosten. Dankzij due diligence onderzoek waaraan ontwikkelbedrijven worden onderworpen en samenwerkingsverbanden met experts op het gebied van software-kwaliteit is het B2B-platform erin geslaagd efficiënte workflows te ontwikkelen voor bedrijven die hun IT-projecten willen outsourcen met behoud van kwaliteit. Naast gemakkelijke en gebruiksvriendelijke kenmerken zoals in-app berichten, een intelligent matching algoritme en veilige betaaloplossingen, kondigt GROW Labs nieuwe samenwerkingen aan met deze autoriteiten. ‘Het is geweldig om te zien dat partners zoals SIG en Escrow Alliance zich aansluiten bij GROW Labs om samen innovatie verder te stimuleren, en onze klanten toekomstbestendige oplossingen te kunnen bieden voor de uitdagingen waar ze mee te maken hebben,’ zegt David Dwinger, CEO en medeoprichter van GROW Labs. Door deze samenwerkingen beschikt de startup over alle middelen om klanten en partners de hoogst mogelijke kwaliteitsstandaarden te bieden voor hun IT-diensten.

GROW Labs en Escrow Alliance
Escrow Alliance treedt op als neutrale derde partij, de zogeheten trusted third party. In die hoedanigheid levert Escrow Alliance op basis van de Escrow technologie de juiste softwarebescherming. Vanuit de samenwerking met GROW Labs speelt Escrow Alliance een cruciale rol bij het scannen van elk component van de geleverde code, teneinde de integriteit en volledigheid ervan te garanderen. ‘We zijn verheugd over de samenwerking met GROW Labs en hopen door nieuwe standaarden op het gebied van software-integriteit en volledigheid de huidige status quo te kunnen uitdagen,’ aldus Sander Remans, Managing Director van Escrow Alliance. Door het verificatieproces dat Escrow Alliance uitvoert wordt gegarandeerd dat de code altijd toe- en aanpasbaar is, en daarnaast in elke omgeving gebruikt kan worden. Daarnaast is Escrow Alliance verantwoordelijk voor de probleemloze oplevering van elke mijlpaal van GROW Labs’ klanten, waardoor de software-continuïteit van GROW Labs en haar partners te allen tijde gewaarborgd is.

GROW Labs en Software Improvement Group (SIG)
De via het GROW Labs platform geleverde software wordt gecheckt op basis van tien code-kwaliteitsstandaarden, ontwikkeld door Software Improvement Group (SIG). Als autoriteit op het gebied van software kwaliteit biedt SIG technologie, training en advies aan IT-professionals en wereldwijde captains of industries.
Better Code Hub is een door SIG ontwikkeld product waarmee gecontroleerd wordt of code voldoet aan deze tien richtlijnen. Better Code Hub wordt gebruikt om de kwaliteit van alle software die wordt gebouwd voor klanten van GROW Labs te testen. Uitkomsten van de tests worden zowel naar de ontwikkelaars als naar de klanten gecommuniceerd. ‘Door duidelijk inzicht te geven in de kwaliteit van de geleverde code zijn klanten van het GROW Labs platform er zeker van dat de software kwalitatief van een hoog niveau en transparant is en altijd aan te passen aan toekomstige wensen,’ zegt Joost Visser, CTO van SIG. ‘Samen met GROW Labs willen we niet alleen het aantal, maar ook het kwaliteitsniveau van beschikbare IT-professionals vergroten voor bedrijven die hen nodig hebben.’  

EINDE

Over GROW Labs
GROW Labs is een B2B-platform dat in 2017 is opgericht vanuit de ambitie het proces van IT-outsourcing te verbeteren en tegelijkertijd een oplossing te bieden voor het tekort aan technologische expertise. Het GROW Labs platform verbindt vanuit haar Amsterdamse hoofdkantoor scale-ups, startups en grote bedrijven aan A-level software units en development bedrijven over de hele wereld, waardoor vrijwel elk project meteen gekickstart kan worden - veilig én van hoge kwaliteit.
Voor meer informatie

Over SIG
Software Improvement Group (SIG) geeft leiders op het gebied van technologie de zichtbaarheid die ze nodig hebben om huidige software dilemma’s onder de aandacht te brengen en toekomstige problemen te voorkomen. Middels gepatenteerde methodologie en decennialange ervaring helpt SIG organisaties op structurele wijze de veiligheid en prestaties van bedrijfsapplicaties die gebruikt worden ter zakelijke ondersteuning te vergroten .
Voor meer informatie

Over Escrow Alliance: Escrow Solutions for Software, Source Code and TechnologyTechnology Escrow Solution by Escrow Alliance garandeert bescherming van de intellectuele eigendomsrechten van de leverancier van de software en van de eindgebruiker. Toegang tot materialen wordt alleen onder bepaalde voorwaarden verleend. Bovendien worden broncodes en documentatie geverifieerd en bewaard op een beveiligde, fysieke locatie.
Voor meer informatie

OUR STORY

Bepalen welke IT-oplossing het best is voor een organisatie is niet altijd gemakkelijk, en al helemaal niet in het dynamische zakelijke landschap zoals dat er vandaag de dag uitziet. Een meer efficiënte manier van IT-outsourcing biedt uitkomst. Door wereldwijd experts en software-ontwikkelaars te testen, valideren en te waarmerken is dat precies wat GROW Labs bewerkstelligt. Dit hoogkwalitatieve, veelzijdige internationale netwerk kan onze klanten praktische IT-oplossingen bieden waarmee ze hun korte- en langetermijndoelen kunnen bereiken.  

Met behulp van ons platform worden getalenteerde IT-experts, development agencies en innovatieve ondernemers aan elkaar gekoppeld om gezamenlijk bijzondere, vernieuwende technologie te ontwikkelen. Achter de schermen volgen wij elk project op de voet om er zeker van te zijn dat de workflow en communicatie soepel blijft en kwaliteit van het eindresultaat te garanderen.