Hoogsensitiviteit + talent development = werknemer van de toekomst!

De economie draait op volle toeren en er staat een record aantal vacatures vacant. Wanneer je een aantal willekeurige vacatures doorneemt besef je al snel dat steeds dezelfde talenten en eigenschappen worden gevraagd. Out of the box denken, creativiteit en betrokkenheid zijn eigenschappen die door alle organisaties worden gezocht. Doelbewust uiteraard, want bedrijven weten heel goed wat voor werknemers ze zoeken om hun bedrijf competitief te houden. Wat ze veelal niet beseffen is dat ze allemaal op zoek zijn naar dezelfde, heel specifieke, doelgroep.

Future of jobs report 2015-2020

Het World Economic Forum (WEF) is een onafhankelijk onderzoeksbureau dat sinds 1971 zonder winstoogmerk onderzoek doet naar trends en ontwikkelingen ter verbetering van de wereld. In januari 2016 publiceerde zij met behulp van ’s werelds meest invloedrijke Directors of Human Resources het “Future of jobs report 2015-2020”. Dit is een onderzoek naar de ontwikkeling van banen, talenten en competenties die nodig zijn voor hetgeen zij uitdrukken als “de vierde industriële revolutie”.

Trends

Het WEF doet in dit rapport een aantal interessante onderzoeksresultaten uit de doeken. Zo zullen ondersteunende en administratieve banen en banen in de productie sterk afnemen door automatisering. Banen in sales, architectuur & engineering en ook op management vlak zullen juist sterk toenemen. Naast de verandering in type banen constateren zij ook een verandering in werk gerelateerde skills die iemand moet bezitten om in de toekomst een succesvolle bijdrage te leveren aan zijn of haar werkgever. Hieronder de top tien skills 2015 vs. 2020.

Traditionele skills

Wat opvalt is dat de industrie tot 2015 (net als ons onderwijs systeem) een rationeel georiënteerde visie heeft. Sterk cognitieve vaardigheden als “oordeel en besluitvorming”, “onderhandelen” en “coördineren met anderen” staan stevig verankerd op de lijst van bekwaamheden. Zes van de tien bekwaamheden zijn in deze lijst rationeel/ cognitief van aard. Vaardigheden die in het verleden goed aansloten op de manier waarop we onze kinderen klaarstoomden voor het werkzame leven na school.

Toekomstige skills

In de lijst met bekwaamheden voor 2020 zien we een sterke verschuiving. Zes van de tien bekwaamheden zijn nu emotioneel/ intuïtief van aard. Creativiteit is sterk op de lijst gestegen en emotionele intelligentie (EQ) en cognitieve flexibiliteit zijn nieuwkomers. Ons onderwijs systeem loopt hier pakweg een decennia in achter  en dat is een probleem.

Hoogsensitiviteit = toekomstige skills

Zo goed als alle emotionele en intuïtieve skills zijn terug te vinden in de eigenschap hoogsensitiviteit. Hierbij kun je denken aan empathisch, inlevings- en invoelingsvermogen, sterk intuïtief weten, voorspellend vermogen, creativiteit, inventiviteit, loyaliteit, een altruïstische en consciëntieuze denkwijze et cetera. Naar schatting twintig procent van de mensheid is hoogsensitief (en daarmee ook twintig procent van een gemiddeld werknemersbestand) en beschikt dus al over de benodigde skills die bedrijven zoeken voor de toekomst. Bij veel hoogsensitieve personen zijn deze skills echter niet volledig ontwikkeld, doordat ons onderwijssysteem een enorme cognitief/ rationele invalshoek heeft gekend in het verleden.

Hoogsensitiviteit + talent development = werknemer van de toekomst

Het is dus zaak voor organisaties om hoogsensitief talent te ontdekken en ontwikkelen om het gat in skills tussen 2015 en 2020 op korte termijn te dichten. Het onderwijs laat gelukkig al tekenen zien dat het mee gaat in de ontwikkelingen en de veranderende vraag naar bekwaamheden vanuit het bedrijfsleven om zodoende de werknemer van de toekomst klaar te stomen. Laten we de hoogsensitieve personen binnen organisaties alvast op de juiste manier inzetten en per direct ruimte scheppen voor out of the box denken, creativiteit en betrokkenheid. Dit is tenslotte waar ze goed in zijn.

Deze bijdrage is geschreven door Mark van der Tol, Oprichter/ eigenaar weSense. Neem voor meer informatie een kijkje op www.weSense.nl

weSense is een consultancy, training en coaching bureau gespecialiseerd in het ontwikkelen van hoogsensitiviteit binnen bedrijven. 

Door de alsmaar in snelheid toenemende westerse (bedrijfs)cultuur raken meer hoogsensitieve medewerkers burn-out, overspannen of in depressie. Dit terwijl het (h)erkennen van hoogsensitieve medewerkers juist zal leiden tot uitzonderlijke prestaties van zowel de medewerkers als de organisatie. 

Door het creëren van bewustwording omtrent de valkuilen en voordelen van hoogsensitiviteit en het trainen van hoogsensitieve medewerkers en hun managers in de omgang hiervan heeft weSense een preventiemiddel in handen omtrent ziekteverzuim. Onze missie is hoogsensitiviteit uit te laten groeien tot een creatieve en visionaire kracht in uw organisatie. Een waarmee onderscheidend vermogen van uw onderneming kan worden vorm gegeven en de gezondheid van uw medewerkers voorspeld kan worden. 

De doelstelling van weSense is uw hoogsensitieve medewerkers te begeleiden naar en in hun kracht en uw organisatie in te richten met de middelen die zij nodig hebben om te floreren. Dit doen wij door middel van verschillende trainings- en coachingstechnieken en intervisiemomenten. Het resultaat hiervan uit zich in:

  • Preventie van ziekteverzuim (burn-out, overspannenheid en depressie) onder (hoogsensitieve) medewerkers;
  • alarmfunctie voor overbelasting voor alle medewerkers in uw organisatie;
  • duurzame inzetbaarheid van (hoogsensitieve) medewerkers;
  • talent development gericht op intuïtie, creativiteit, innovatie, toegevoegde waarde en onderscheidend vermogen.

Zo levert weSense een bijdrage aan de verdere ontwikkeling van uw organisatie. 

Make(s) sense! 

info@weSense.nl 

www.weSense.nl