ICT informatiecentrum omarmt boek over slagen en mislukken van IT projecten

Het ICT informatiecentrum is uitgever geworden van het boek 'Komt een CEO bij de IT-dokter'. Het boek is bedoeld voor leidinggevenden en bij IT projecten betrokken medewerkers van alle soorten organisaties. In het boek lezen zij waarom nog altijd de helft van alle ICT projecten min of meer mislukt en hoe zij dat kunnen voorkomen. De herkenbare boodschap van auteur Wolter Toet bereikt al een jaar de lezers van de media van het ICT informatiecentrum. Door nu zelf uitgever van het boek te zijn, kan het gratis aangeboden worden en is het voor een groter publiek toegankelijk. Hierdoor kan het boek optimaal bijdragen aan het terugdringen van het aantal mislukte IT projecten. De uitgave is verkrijgbaar via ICTboekensite.nl van het ICT informatiecentrum.

Over de inhoud

Belangrijke bedrijfsprocessen zijn steeds afhankelijker van bedrijfssoftware. Zodra deze software vervangen moet worden, wordt de organisatie geconfronteerd met een softwareproject waarmee het weinig ervaring heeft. In 50% van de gevallen gaat het dan ook mis: de nieuwe software functioneert niet goed, de communicatie met andere systemen verloopt slecht, maatwerk raakt maar niet af, etc. De schade is merkbaar als budgetoverschrijding, niet gehaalde deadlines, dalend vertrouwen in het management en ongemotiveerde medewerkers die niet (meer) openstaan voor verandering. De oorzaak hiervan is meestal wat de auteur 'oud denken' noemt. Dit doet zich vooral voor als de manier van werken teveel vergroeid is met de oude software. Het softwareproject leidt dan niet tot een nieuw systeem met nieuwe eigenschappen (wat de bedoeling is), maar er ontstaat een nieuwe versie van de oude oplossing.

Eyeopeners, adviezen en oplossingen

De boodschap van het boek slaat aan onder gebruikers van de informatie van het ICT informatiecentrum; MKB en grote organisaties die een IT project starten. Zij herkennen zich in de problematiek van het 'oud denken', die Wolter Toet in dit boek benoemt en oplost. Naast eyeopeners bevat het boek veel adviezen en oplossingen die de kans op een mislukt softwareproject verkleinen.

Auteur

Wolter Toet heeft een bedrijfskundige achtergrond en is al 25 jaar als programmamanager en CIO verantwoordelijk voor het managen van complexe IT projecten bij productie- en retailbedrijven. Hij weet hoe 'nieuw denken' in de organisatie gebracht kan worden, hoe heldere doelstellingen geformuleerd moeten worden en hoe de nieuwe bedrijfssoftware succesvol geïmplementeerd kan worden. Wolter Toet is één van de meer dan 200 kennispartners van het ICT informatiecentrum.

ICT informatiecentrum

Met gratis beschikbare online informatie en eigen publicaties helpt het ICT informatiecentrum (mee)beslissers bij bedrijven en overheden bij hun keuze van ICT oplossingen en het opzetten en uitvoeren van hun ICT projecten. Het ICT informatiecentrum is onafhankelijk en zelfstandig. Het levert geen ICT producten of diensten en heeft daarom geen enkel belang bij de keuze van specifieke oplossingen of leveranciers daarvan.

De uitgave is verkrijgbaar via ICTboekensite.nl van het ICT informatiecentrum.

________________________________________________________________________

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Meldy Kruiper
ICT informatiecentrum, Houten
(085) 40 10 218
info@ictinformatiecentrum.nl
ICTinformatiecentrum.nl

ICT informatiecentrum
Praktische informatie over bedrijfssoftware en zakelijke ICT oplossingen Al sinds 2001 gebruiken beslissers en betrokkenen bij ICT projecten de websites, boeken, whitepapers, boxen en nieuwsbrieven van het ICT informatiecentrum. Deze informatie helpt bij het selecteren van nieuwe oplossingen, informeert over nieuws en ontwikkelingen en biedt een leidraad bij IT projecten en de organisatie daarvan. Lees verder over dit meest gebruikte onafhankelijke kennisplatform. Maar belangrijker nog: gebruik het zelf!

Suggesties voor waardevolle informatie

Niet te missen websites

Snelle toegang tot informatie over

Contactgegevens
ICT informatiecentrum
Standerdmolen 10 A
3995 AA Houten
Telefoon +31 85 40 10 218
E-mail: info@ictinformatiecentrum.nl
Website: ICTinformatiecentrum.nl