Inspelen op de markt tijdens de coronacrisis

Digitalisering, automatisering en big data zijn voorbeelden van trends die het bestaan van menig bedrijf onder druk zetten en door de coronacrisis zijn markten nog dynamischer geworden. Trends komen en gaan steeds sneller en menig gevestigde naam moest zijn bedrijvigheden opgeven de afgelopen jaren. Beweging is nodig om in de huidige situatie winstgevend te blijven. Echter, teveel meebewegen met de markt brengt ook risico’s mee, bijvoorbeeld het risico op burn-outs en onverantwoorde financiële avonturen. In dit artikel legt Sjoerd Berendsen (directeur) uit hoe Grote Broer Kunsteducatie blijft bewegen en tegelijkertijd scherpe keuzes maakt.

Onzekerheid in de markt

Door corona veranderde de markt van Grote Broer Kunsteducatie drastisch. Scholen en culturele instellingen gingen dicht en ongeveer elke week gaf Mark Rutte een update waardoor de situatie op scholen veranderde. Hierdoor kon Grote Broer haar normale activiteiten niet uitvoeren: het organiseren van kunstworkshops en cultuurdagen op basisscholen. Scholen dicht of open? Dat was de vraag die wekelijks speelde en van grote invloed was op het handelen van de klanten van Grote Broer. Scholen dicht? Dan geen boekingen. Onzekerheid? Dan enkele boekingen. Ook nu de scholen weer open mogen gedragen klanten zich onzeker, want wie weet wanneer het virus weer toeslaat? Voor heel 2020 verwacht Grote Broer een omzetdaling van tenminste 60 procent. Geheel te wijten aan de coronacrisis.

Flexibel meebewegen

Wat doe je als de markt constant verandert en klanten onzeker zijn? Sjoerd vat het kernachtig samen: “meebewegen.” Waar kansen wegvallen komen ook nieuwe kansen naar boven. Sjoerd: “Ik vind het heel belangrijk dat we herkennen waar wel kansen zijn. Ik moedig mijn werknemers ook echt aan om nieuwsgierig te blijven.” Werknemers ontdekken kansen door te bellen met warme contacten om te vragen waaraan zij op dit moment behoefte hebben. Zo blijken scholen zich tijdens de coronacrisis vooral te richten op de ‘kernvakken,’ waardoor kunst er even bij inschiet. Er is wel behoefte aan kunst, maar niet ten koste van tijd voor rekenen en taal. Tegelijkertijd konden ouders ondersteuning gebruiken bij het thuisonderwijs. Grote Broer Kunsteducatie speelde op beide trends pijlsnel in door in de eerste week van de coronacrisis al een subsidie binnen te halen waarmee 30 lesopdrachten ontwikkeld werden. Deze lesopdrachten combineren kunst en kernvakken en bieden zowel ouder als docent houvast. De lesopdrachten waren binnen no-time door 5000 individuen gedownload: een enorm bereik in de markt van het primair onderwijs.  

Scherpe keuzes maken

Het risico van een dynamische markt is dat je als bedrijf te veel gaat bewegen. Er kan bijvoorbeeld te veel tijd ingezet worden voor nieuwe (hopelijk winstgevende) projecten, of er worden te grote financiële risico’s genomen in de hoop meer omzet te krijgen. Het bedrijf vecht om te overleven, maar zet daarbij te veel reserves in waardoor het bedrijf financieel en organisatorisch uitgeput raakt. Om dit te voorkomen bekijkt Sjoerd elke week zowel de financiën als de inzet van het personeel. De combinatie van deze twee factoren bepalen de speelruimte die Grote Broer heeft om te reageren op de markt. Sjoerd maakt elke week een financiële voorspelling op basis van de actuele cijfers. Zo weet hij vooraf wanneer het bedrijf in financieel zwaar weer gaat komen en kan hij sturen voordat het zover is. Sjoerd weet niet alleen financieel precies wat de speelruimte is van Grote Broer, maar ook qua mankracht. Het gaat dan niet alleen om het aantal FTE’s, maar ook over de kwaliteiten van het personeel. Sjoerd is er scherp op dat werknemers niet opeens veel meer werk krijgen, maar dat iedere werknemer een realistisch pakket taken heeft die passen bij zijn/haar talenten. Als er opeens kansen vrijkomen in de markt, bekijkt hij welke werknemer ruimte heeft voor het oppakken van een nieuw project. Als er geen ruimte is financieel of personeel gezien dan wordt een nieuw project niet gelanceerd. 

Ontspannen door de crisis

Grote Broer Kunsteducatie let scherp op de ontwikkelingen in de markt en speelt daar snel met workshops en ander educatief materiaal op in, maar doet dit dus op een begrensde manier. Kansen worden niet ten koste van alles benut. Hierdoor blijven medewerkers en leiding ontspannen ondanks dat het bedrijf voor 2020 een winstdaling van 60 procent tegemoet ziet vanwege Covid-19. Deze positieve instelling is een bewuste keuze van Sjoerd. Hij wilt hiermee voorkomen dat werknemers vanuit onzekerheid gaan denken en handelen. Sjoerd: “Ik ben bang dat onzekerheid ze toch stiekem gaat remmen in de verkoop en dat ze dan achteraf spijt hebben dat ze er niet vol voor gegaan zijn.” Door te letten op de grenzen van zijn personeel en financiën voorkomt Sjoer dus dat werknemers in een fight-or-flight respons belanden. Werknemers blijven hierdoor ontspannen genoeg om kansen te herkennen als ze zich voordoen en helder genoeg om tegelijkertijd de risico’s van nieuwe projecten juist in te schatten.