MKB-ondernemers verwaarlozen marketing

Marketing wordt belangrijk gevonden door MKB-ondernemers, maar weinig hebben er een strategie voor. Doelgroepen zijn vaak onduidelijk, online en offline marketing worden over het hoofd gezien en hoewel innovatie erg belangrijk wordt gevonden doen veel bedrijven er weinig aan.

Onderzoek wijst uit dat slechts 57% van de bedrijven een marketingstrategie heeft. Dit is opmerkelijk, gezien het feit dat 94,7% marketing binnen de onderneming belangrijk tot zeer belangrijk vindt. Slechts 2,2% van de bedrijven geeft niets om marketing. Hoewel een grote meerderheid veel waarde hecht aan marketing, heeft zeker 77% geen marketingbudget beschikbaar. 

Het belangrijkste uitgangspunt van een bedrijf zijn de doelgroepen. Zo weet je wat de behoeften zijn, kun je nieuwe diensten/producten ontwikkelen, nieuwe markten aanboren en weet je welke aanpak je moet hanteren om ze te bereiken. Toch heeft 79,6% van de bedrijven niet duidelijk voor ogen wie de marketingdoelgroep is. Ook zet slechts 20,4% online én offline marketing in om nieuwe klanten te werven/marketing doelgroepen te bereiken.

Hoe zit dat dan met innovatie in het MKB?       

Naast marketing vindt een grote meerderheid (88,2%) ook innovatie erg belangrijk. Desondanks brengt 28% van de bedrijven nooit nieuwe diensten of producten op de markt. De bedrijven die dit wel doen, doen dit vaak eenmaal per jaar (37,6%). Slechts 12,9% van de bedrijven brengt elk kwartaal een nieuwe dienst of product op de markt. En dat terwijl innovatie de sleutel is tot relevant blijven en meebewegen met behoeften van de doelgroep(en). Iets meer dan de helft van de bedrijven betrekken medewerkers of klanten bij het bedenken van deze diensten of producten.

Dit onderzoek wijst uit dat er veel tegenstrijdigheid bestaat op het gebied van marketing bij MKB-ondernemers, en dat er genoeg ruimte voor verbetering is.

Over het onderzoek: Innovatie & Marketingbureau de Gouden Ananas heeft het afgelopen jaar kleinschalig onderzoek gedaan naar de marketing van 139 bedrijven om inzicht te krijgen in de marketingactiviteiten van het MKB, door de MKB-ondernemer te bevragen aan de hand van een online vragenlijst. De resultaten zijn onverwacht. Herken jij jezelf hier juist wel of niet in? Wil je hier meer over weten? info@goudenananas.nl.

De ananasmarkteers (dat zijn wij) van innovatie en marketing adviesbureau de Gouden Ananas, helpen zakelijke dienstverleners:

  • passende marketing bij de kwaliteit van de dienstverlening te voeren
  • de marketing te professionaliseren
  • weer relevant te zijn in de huidige of een nieuwe markt

Hoe we dat doen zie je hier: https://youtu.be/qVYoNDBpkmg.

In samenwerking met onze klanten leggen wij de bedrijfsindentiteit en bedrijfsdoelstellingen vast. Zorgen we voor duidelijke focus door doelgroepbepaling op basis van interne drijveren en bedrijfsdoelstellingen (met behulp van een SERIOUS GAME - dat enorm veel tijd bespaart, doen we aan business model innovatie, adviseren we in strategie, aanpak, klantbeloftes en marketingmix. 

Zo helpen we de directeuren je aan (nieuwe) tevreden medewerkers en klanten en nieuwe business. Hoe dan? Samen met jullie klanten en medewerkers ontwikkelen we nieuwe diensten en vermarkten we deze succesvol. Onze aanpak is verfrissend en ‘lean & mean’. Hoe kunnen wij je helpen?

  • Het ‘startup’ gevoel en de ‘startup’ mentaliteit terug brengen in de organisatie
  • Innovatie en vernieuwing van het business model en/of diensten
  • Antwoord krijgen op een positioneringsvraagstuk
  • Het definieren van doelgroepen

Ook als je een specifiek vraagstuk hebt en daarvoor een marketingstrategie, marketingcampagne of brandstrategie voor nodig hebt, kunnen we helpen, we zijn tenslotte een marketing adviesbureau