Nieuwe standaard in bijzonder vervoer: Vitence en Way2Web lanceren vervoersplatform MaaShub

Om de verschillende vervoersstromen, zoals leerlingen-, Wlz, Zvw en Wmo-vervoer efficiënter te maken en betaalbaar te houden, ontwikkelden Way2Web en Vitence het web-portaal MaaShub voor gemeente, reiziger, vervoerder en boekingscentrale. De datastromen die komen kijken bij dit type vervoer liepen vroeger over veel verschillende schijven en dit zorgde voor fouten en onnodig hoge kosten.

MaaShub is een volledig geautomatiseerde applicatie. Van vervoerscontracten, betalingen, klachtenafhandeling en informatieanalyse tot de daadwerkelijke rit. Door het borgen van up-time, stabiliteit, performance en veiligheid, zorgt MaaShub voor een betrouwbaar platform, waarmee alle dienstverleners en toeleveranciers hun dienstverlening op de juiste manier kunnen uitvoeren en de opdrachtgever volledige controle heeft over de data en de kosten.

Anderhalf jaar nadat het idee voor een nieuwe manier van datadistributie bedacht is, draait het platform sinds april 2019 foutloos in de eerste drie gemeenten: Súdwest-Fryslân, Hof van Twente en De Fryske Marren. In de eerste maand zijn er 23.000 ritten uitgevoerd voor de 7000 aangemelde gebruikers. Binnen nu en twee maanden wordt het platform in gebruik genomen door totaal 14 verschillende gemeenten.

Andre Steenvoorde, Programmamanager Noaberkracht:  "De MaaShub stelt ons, als Twentse Gemeenten, mede in staat om de doelen binnen de Regionale Visie op Vervoer te realiseren. De MaasHub helpt als “knooppunt” om datagedreven te werken en onze taak in het vervoersproces proactief op te pakken.”

Pascal van der Velden, Vitence: “Met MaasHub krijgen gemeenten heel eenvoudig inzicht in en greep op doelgroepenvervoer en andere vormen van mobiliteit. De (realtime) beschikbaarheid van data ondersteunt het contractbeheer en de doorontwikkeling van vervoer naar mobiliteit. Snel, veilig en betrouwbaar.
 

Way2Web Software ontwikkelt innovatieve applicaties voor klanten die een beslissende stap voorwaarts willen zetten. Die het anders en beter willen doen dan de rest.
Wij noemen dat: next level software.

https://youtu.be/TEZPcGcUV2c