Ondernemingsplan laten maken

Ondernemingsplan laten maken

De startende ondernemer en zijn ondernemingsplan

De startende ondernemer die minder dan 3 jaar staat ingeschreven bij de KVK, heeft behoefte aan een ondernemingsplan inclusief de financiele paragraaf als hij een aanvraag voor financiering wil indienen bij zijn huisbankier, Qredits, private investeerders of het crowdfundplatform. Het plan is echter niet alleen relevant voor de inzichtelijkheid van de financier maar ook belangrijk voor de starter zelf: hij begrijpt zodoende zijn markt en zijn positie daar in, zijn directe en indirecte concurrenten, de sterktes en zwaktes van zijn onderneming intern en de mogelijkheden en bedreigingen extern. Het plan is dus een leidraad bij het betreden van de markt.

Ondernemingsplan door een kantoor laten maken

Vanzelfsprekend heeft de startende ondernemer het al druk genoeg met alle voorbereidingen voor zijn zaak zoals het opvragen van offertes, verzekeringen vergelijken, zakelijke bankrekeningen vergelijken en openen, KVK-bezoeken, verrichten van acquisitie voor intentieverklaringen, bezoeken van mogelijke leveranciers etc. Er is derhalve weinig tijd om gedegen marktonderzoek uit te werken of er is simpelweg te weinig financiele know-how om de financiele sectie uit te werken. Dit hoeft echter geen probleem te vormen, u kunt door een gespecialiseerd kantoor op maat het ondernemingsplan laten maken.

Vrijwel elke sector of concept kan cijfermatig en met research onderzocht worden. Naast de market research middels desk-research, de SWOT-analyse,de confrontatiematrix,de concurrentie-analyse en de balansen, exploitatie- en liquiditeitsbegrotingen wordt ook bij enkele kantoren bedrijfs- en fiscaal advies verstrekt gedurende het gehele traject.

In het plan worden de geprognosticeerde omzetten verkregen aan de hand van openbaar toegankelijke statistieken zodat voor de lezer van het plan duidelijk is dat deze begrotingen ook daadwerkelijk haalbaar zijn. Derhalve kan bij een gespecialiseerd kantoor op elk punt van de financieringsfactoren een hoge score worden behaald, wat binnen de bank ook wel de kans op default wordt genoemd.

Kansen op financiering

Mocht er geen eigen vermogen in de vorm van spaartegoeden of achtergestelde lening beschikbaar zijn om in te zetten als dekking bij de financieringsaanvraag dan is het wel nog mogelijk om het bedrijfsplan in te dienen bij microkredietinstelling Qredits, kleinere gespecialiseerde financieringskantoren of private investeerders. Bij de laatste groep dient u wel rekening te houden met afstaan van een nader te specificeren aandelenbelang en de exit-strategie.

Elke stakeholder in de markt heeft haar eigen specifieke eisen en hoe zij het business plan graag ingericht willen zien. Of dat nu de IND is met het ABC-model, de makelaar met een omzeteis of interieur-eis of de investeerder met zijn rentabiliteitseis, een bedrijfsplan hoort universeel te zijn en aan alle voorwaarden te voldoen.

Pragmatisch advies op maat

Het betere gespecialiseerde kantoor verstrekt ook fiscaal- en bedrijfsadvies opdat de startende ondernemer de juiste tools en know-how verkrijgt om verder te gaan. Met het advies kan de ondernemer makkelijker de informatie ordenen welke hij nog te verwerken krijgt en hoeft hij of zij niet dagenlang of wekenlang alles op te zoeken. Derhalve wordt het kader verschaft om nieuwe info makkelijker te verwerken. Deze gewonnen tijd kan zodoende gebruikt worden om effectiever en efficienter te ondernemen.

Website: www.bedrijfsplan-schrijven.nl