Ontslag met een vaststellingsovereenkomst regel je zo

De Graauw Legal heeft de kennisbank op haar website uitgebreid met een handleiding waarmee in 14 stappen een vaststellingsovereenkomst op maat gemaakt wordt. Daarmee komt zij tegemoet aan de behoefte bij MKB-ondernemers om zelf online een goede overeenkomst op maat te kunnen samenstellen wanneer afscheid genomen moet worden van een werknemer.

Voorbeeldovereenkomsten

Op internet staan al langere tijd diverse voorbeelden van een vaststellingsovereenkomst waarmee het dienstverband in goed overleg kan eindigen. Deze zijn zowel tegen betaling als gratis te vinden. Deze overeenkomsten worden gebruikt door werknemers die hiermee het voorstel van hun werkgever vergelijken. Ook gebruiken MKB-werkgevers deze regelmatig om zelf een voorstel in een juridisch passend jasje te gieten.

Uitwerking op maat

Het probleem waar MKB op stuit bij gebruik van deze voorbeeldovereenkomsten, is dat het niet meer zijn dan modelteksten. Die hoeven niet één-op-één toepasbaar te zijn in de eigen situatie. Om daaraan tegemoet te komen heeft De Graauw Legal een (gratis) handleiding vaststellingsovereenkomst opstellen online geplaatst. Dit stappenplan gaat verder waar de voorbeeldovereenkomst tekortschiet.

Per onderdeel worden in de praktijk gangbare keuzemogelijkheden op de rij gezet en toegelicht. Zo kan steeds die optie gekozen worden die past bij de individuele situatie en wensen. Ook wordt hiermee, anders dan bij gebruik van een voorbeeldovereenkomst, inzicht gegeven in de verschillende mogelijkheden die er zijn.

WW-rechten

Hoewel het doorlopen van dit stappenplan leidt tot een vaststellingsovereenkomst die WW-vriendelijk is opgesteld voor de werknemer, is belangrijk dat de individuele WW-situatie van de werknemer wel juridisch getoetst wordt. Een vaststellingsovereenkomst kan namelijk nooit daadwerkelijk recht op WW garanderen. Hiervoor is belangrijk dat aan alle voorwaarden is voldaan. Het is bijvoorbeeld ook van belang dat de werknemer niet ziek is, beschikbaar is voor de Nederlandse arbeidsmarkt, aan de sollicitatieplicht voldoet, etc.

Einddatum

Eén van de belangrijkste bepalingen in de beëindigingsovereenkomst ziet op de einddatum. Meestal wordt ervoor gekozen een zodanige termijn aan te houden dat aansluitend een uitkering in kan gaan. Als dan tenminste nog geen ander werk gevonden is. In de handleiding wordt toegelicht hoe dit in zijn werk gaat. Daarbij moeten de arbeidsovereenkomst en, indien aan de orde, de cao gecontroleerd worden.

Ontslagvergoeding

De ontslagvergoeding in de vaststellingsovereenkomst is meestal onderwerp van onderhandeling. In de praktijk zien we vaak dat werkgever in het openingsbod de transitievergoeding hanteert. Naar mate het ontslagdossier van de werkgever zwakker is, zal de werknemer in onderhandelingen meer eisen kunnen stellen.

De Graauw Legal helpt MKB-ondernemers en werknemers bij ontslag. Een ruime meerderheid van de zaken wordt in goed overleg opgelost door beëindiging met wederzijds goedvinden. De afspraken worden vastgelegd in een zogenaamde vaststellingsovereenkomst.

De Graauw Legal biedt op haar website een kennisbank met per onderwerp geordende informatie. Daarin vind je onder meer een voorbeeldovereenkomst, informatie over de ontslagvergoeding en - speciaal voor de MKB-ondernemer - een handleiding vaststellingsovereenkomst opstellen.