Prinsjesdag special: de plannen & Corona steunpakket 3 samengevat voor MKB & ZZP ondernemers

Afgelopen dinsdag tijdens Prinsjesdag zijn de beleidsplannen voor 2021 gepresenteerd. Maar wat zijn daarvan de gevolgen voor MKB & ZZP ondernemers in 2021? En hoe ziet het 3e Corona steunpakket eruit dat ook is geïntroduceerd? De kern van de gepresenteerde maatregelen voor ondernemers tijdens Prinsjesdag 2020 bestond uit ‘ondersteunen & investeren’. Dit moet bijdragen om groei te stimuleren, faillissementen te voorkomen en zo de welvaart te verbeteren! Wij maakten een samenvatting van Prinsjesdag met daarin belangrijkste punten voor MKB & ZZP op een rij.

Profiteer nu tijdelijk van de actie van Svea: laat de kredietwaardigheid van jouw opdrachtgever gratis checken, zodat je weet met wie je zaken doet. Omdat wij als Erkend MKB Financier álle ondernemers willen helpen opstarten & opschalen tijdens Corona.
 

Samenvatting Prinsjesdag 2020 voor MKB ondernemers

De belangrijkste kabinetsplannen van Prinsjesdag 2020 voor MKB’ers op een rij om jou te helpen corona financieel te overbruggen.

 • Verlaging inkomstenbelasting over winst
  Is je inkomen jaarlijks minder dan €68.507? Dan betaal je 37,35% belasting. Over het meerdere geldt een belastingtarief van 49,5%.
   
 • Verdere verlaging zelfstandigenaftrek
  Heb je een eenmanszaak, VOF of maatschap? Dan kan je onder bepaalde voorwaarden de ondernemersaftrek van je winst afhalen. Op die manier verlaag je de winst voor de belasting. De zelfstandigenaftrek is een belangrijk onderdeel van de ondernemersaftrek. Deze werd al langzaam afgebouwd met €250,- per jaar, tot €5.000,-. Vanaf 2021 komt daar een extra verlaging van €110,- per jaar bij en is het minimum aangepast naar €3.240,-. Bovendien gaan de heffingskortingen verder omhoog.
   
 • Verlaging vennootschapsbelasting (VPB) bv’s
  De winstbelasting voor het MKB wordt verlaagd van 16,5% naar 15% over de winst tot €200.000,-. Bovendien wordt deze schijfgrens in 2021 verhoogd naar €245.000,- en in 2022 naar €395.000,-. Voor de winst boven dit bedrag blijft het tarief 25%.
   
 • Tarief Innovatiebox omhoog
  Maak je winst en voer je innovatieve activiteiten uit? Dan kan je de winst die je uit die activiteiten haalt, onderbrengen in een speciale tariefbox bij je aangifte vennootschapsbelasting: de Innovatiebox. Je betaalt dan minder belasting. Het tarief stijgt wel van 7% naar 9%, maar is nog steeds het laagste van Europa.
   
 • Vrije ruimte in de werkkostenregeling (WKR) verlaagd
  Met de WKR kan je vergoedingen aan werknemers geven, zonder dat zij hier loonheffing voor betalen. De vrije ruimte in de WKR daalt per 1 januari 2021 van 1,2% naar 1.18% van de loonsom boven een bedrag van €400.000,-. De vrije ruimte tot €400.000,- blijft 1,7%.
   
 • Baangerelateerde investeringskorting (BIK)
  Om het MKB aan te moedigen om te investeren in plaats van te bezuinigen, is de BIK in het leven geroepen. Zo moeten faillissementen worden voorkomen. Doe je een investering in personeel of je onderneming zelf? Dan kan je deze kosten verrekenen met je loonheffing. Details over deze regeling worden nog verder uitgewerkt. Er wordt een budget van €2 miljard voor vrijgemaakt. Wel is dit een tijdelijke crisismaatregel.
   
 • Aanscherping renteaftrekbeperkingen
  De regering wil vreemd en eigen vermogen fiscaal gelijker behandelen. Op dit moment wordt jezelf financieren met vreemd vermogen meer gestimuleerd dan het financieren met eigen vermogen, omdat je die rente mag aftrekken. Er wordt momenteel onderzocht hoe dit effectief kan worden aangepakt.

  Wist je dat…
  Onze non-bancaire financieringsvorm factoring geen zakelijke lening is, waarbij je een krediet ontvangt. Maar hiermee financier je je bedrijf met je eigen facturen. Want verkoop je deze aan een factoringmaatschappij als Svea? Dan krijg je ze meteen uitbetaald. Daardoor beschik jij direct over je eigen vermogen. En heb je werkkapitaal beschikbaar om te kunnen ondernemen. Uiteraard zijn de totale kosten verbonden aan factoring fiscaal voor je bedrijf als financieringskosten aftrekbaar.

 • Autobelasting
  Rijd je een auto op de zaak? Dan stijgt het bijtellingspercentage voor elektrische auto’s naar 8% over de eerste €45.000,- en 22% over het meerdere. Koop je een elektrische auto met zonnepanelen? Dan krijg je een fikse korting: het bijtellingspercentage is dan 12% voor de gehele cataloguswaarde.
   
 • Stijging overdrachtsbelasting bedrijfspand
  Bij de aankoop van een tweede pand of bedrijfspand ga je in plaats van 6% in 2021 8% overdrachtsbelasting betalen.
   
 • Coronareserve
  Verwacht je in 2020 een verlies door Corona? En heeft je bv of nv in 2019 winst gemaakt? Dan kan je met de winst van 2019 een coronareserve vormen. Deze reserve verreken je vervolgens met het verlies over 2020.
   
 • Geen belasting over steunmaatregelen coronavirus
  Heb je gebruikgemaakt van de Tegemoetkoming Schade COVID-19 (TOGS) of Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)? Dan hoef je hier geen inkomstenbelasting of premie volksverzekering over te betalen.
   
 • Omscholing naar tekortberoepen in het MKB
  In 2021 investeert het kabinet in het omscholen van personeel naar beroepen in sectoren waar een tekort is aan personeel. Ook banen met betrekking tot de klimaat- en energietransitie worden hierin meegenomen. Werkgevers betalen zelf 50% van de omscholing.
   

Samenvatting Prinsjesdag 2020 voor ZZP ondernemers

De belangrijkste kabinetsplannen van Prinsjesdag 2020 voor ZZP’ers op een rij om jou te helpen om te overleven tijdens of op te starten na de lockdown:

 • Verlaging inkomstenbelasting over winst
  Is je inkomen jaarlijks minder dan €68.507? Dan gaat het belastingtarief omlaag naar 37,1% in plaats van 37,35%. Verdien je meer? Dan blijft het percentage hetzelfde.
   
 • Verdere verlaging zelfstandigenaftrek
  Werk je 1.225 uur of meer per jaar? Dan mag je de ondernemersaftrek van je winst afhalen. Op die manier verlaag je de winst voor de belasting. De zelfstandigenaftrek is een belangrijk onderdeel van de ondernemersaftrek en een extra aftrekpost die je krijgt als zelfstandige. Deze werd al langzaam afgebouwd met €250,- per jaar, tot €5.000,-. Vanaf 2021 komt daar een extra verlaging van €110,- per jaar bij en is het minimum aangepast naar €3.240,-. Bovendien gaan de heffingskortingen verder omhoog.
   
 • Autobelasting
  Rijd je een auto op de zaak? Dan stijgt het bijtellingspercentage voor elektrische auto’s naar 8% over de eerste €45.000,- en 22% over het meerdere. Koop je een elektrische auto met zonnepanelen? Dan krijg je een fikse korting: het bijtellingspercentage is dan 12% voor de gehele cataloguswaarde.
   
 • Verlaging vennootschapsbelasting (VPB) bv’s
  Heb je een bv? Dan wordt de winstbelasting verlaagd van 16,5% naar 15% over de winst tot €200.000,-. Bovendien wordt deze schijfgrens in 2021 verhoogd naar €245.000,- en in 2022 naar €395.000,-. Voor de winst boven dit bedrag blijft het tarief 25%.
   
 • Coronareserve
  Verwacht je in 2020 een verlies door Corona? En heb je een bv of nv die in 2019 winst heeft gemaakt? Dan kan je met de winst van 2019 een coronareserve vormen. Deze reserve verreken je vervolgens met het verlies over 2020.
   
 • Geen belasting over steunmaatregelen coronavirus
  Heb je gebruikgemaakt van de Tegemoetkoming Schade COVID-19 (TOGS) of Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)? Dan hoef je hier geen inkomstenbelasting of premie volksverzekering over te betalen. Dit geldt ook voor de zorgbonus.
   
 • Huurverlaging
  Als ZZP’er kan je je verhuurder t/m 31 december 2021 vragen de huur van je woonruimte te verlagen als je teruglopende inkomsten hebt door de coronacrisis. Daarvoor moet je aantonen dat je de afgelopen 6 maanden voor je aanvraag zo weinig hebt verdiend, dat je onder een bepaalde inkomensgrens valt. Ook kan je van je verhuurder een voorstel krijgen tot huurverlaging.
   
 • Zorgbonus van 500 euro
  Ook als ZZP’er krijg je in 2021 een netto bonus van €500,-, mits je niet meer dan 2 keer modaal verdient.
   
 • Verhoging bijdrage zorgverzekeringswet
  Je betaalt een inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet over het inkomen uit je bedrijf. Dit bedrag wordt verhoogd van 5,45% naar 5,75% in 2021.
   

Het derde Corona steunpakket voor ondernemers (eind 2020 & begin 2021)

Tijdens Prinsjesdag 2020 is ook het derde Corona Steunpakket geïntroduceerd door de overheid. Dit pakket duurt 9 maanden (van oktober 2020 t/m juni 2021) en bestaat uit 3 fases van 3 maanden (1: okt. – dec.) (2: jan. – mrt.) (3: apr. – jun.). Het pakket blijft eigenlijk hetzelfde als het vorige Corona steunpakket, maar wordt tijdens de 3 fases langzaam afgebouwd. Wat dit voor jou als MKB’er of ZZP’er kan betekenen, lichten we graag toe:

 • Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW-regeling)
  De NOW-regeling bestaat uit een loonkostensubsidie bij omzetdaling. Ook hierbij zijn de 3 fases van toepassing. De subsidie wordt per periode afgebouwd van nu 90%, naar fase 1 80%, naar fase 2 70% en fase 3 60% subsidie. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet je een gekwalificeerde SBI-code hebben. Deze codes komen steeds minder voor. Bovendien geldt tot het einde van 2020 de regel dat je minimaal 20% omzetdaling moet hebben en in 2021 wordt dit minimum verhoogd naar 30% omzetdaling. Voorheen gold dat je niet mocht afwijken van de loonsom om hiervoor in aanmerking te komen. Nu mag dit wel beperkt. In fase 1 voor 10%, in fase 2 voor 15% en in fase 3 voor 20%. Let wel op: de NOW-regeling wordt niet automatisch verlengd, dus deze moet je steeds opnieuw aanvragen! 
   
 • Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)
  De TVL is een tegemoetkoming om je vaste lasten te kunnen blijven betalen als je bedrijf een bepaalde minimale omzetdaling kent. Ook deze regeling bestaat uit 3 periodes van 3 maanden. Per periode kan je een tegemoetkoming van maximaal €90.000,- ontvangen. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet je ook een gekwalificeerde SBI-code hebben. Bovendien moet je een minimale omzetdaling hebben van 30% in fase 1, 40% in fase 2 en 45% in fase 3. Let op: ook hierbij geldt, de TVL wordt niet automatisch verlengd, dus vraag hem steeds opnieuw aan!
   
 • Tijdelijke ondersteuning zelfstandige ondernemers (TOZO)
  Dit is een privé inkomensondersteuning van max. €1.500,- per maand. Om te bepalen of je hiervoor in aanmerking komt, wordt nu naast het inkomen van je partner ook het privé vermogen bekeken. De regeling gaat op deze manier in vanaf 1 oktober 2020 t/m juni 2021.
   
 • Uitstel belastingbetaling
  Uitstel van het betalen van belasting is uiterlijk mogelijk tot 1 januari 2021 en kan je tot 1 oktober 2020 aanvragen.
   

Meer weten over Prinsjesdag beleid voor MKB & ZZP ondernemers in 2021 of extra financieel ondersteund worden?

Op de website van de Rijksoverheid lees je meer informatie over Prinsjesdag 2020 en de wijzingen voor MKB en ZZP ondernemers. Wil je naast het gepresenteerde Corona steunpakket extra financieel ondersteund worden? Bijvoorbeeld als alternatief voor BMKB-C? Svea staat voor je klaar!
 

Hoe? Maak gebruik van factoring! 

Verkoop je nieuwe zakelijke facturen aan ons en wij betalen ze direct aan je uit. Op die manier verlaag je de betalingstermijn van je facturen naar 1 dag. En kan je direct aan je financiële verplichtingen doen. Bovendien nemen wij het debiteurenbeheer en het kredietrisico over. Zodat jij je volledig kunt focussen op het ondernemerschap en 100% verzekerd bent van je geld. Zo zie je dat je jouw onderneming eenvoudig kunt financieren met je eigen facturen.

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie over factoring. Want wij staan juist nu voor je klaar. Meer dan ooit is het direct bevrijden van werkkapitaal uit facturen namelijk van belang voor het MKB & ZZP. Zodat ook zij hun bedrijven voort kunnen zetten!

Samen maken we het mogelijk. Stay safe!

Specifiek voor de groep MKB & ZZP ondernemers die vaak bij banken niet in aanmerking komen voor een financiering is factormaatschappij Svea Finans in 2002 opgericht.

Als factormaatschappij kopen wij -door middel van Factoring- zakelijke facturen van ondernemers en betalen deze binnen 24 uur aan hen uit. Op deze manier genereren wij werkkapitaal voor ondernemers en brengen wij betalingstermijnen terug naar 1 dag!

Met deze flexibele financieringsvorm maakt Svea ondernemen mogelijk voor zowel de kleine ZZP'er, het MKB en de grote corporate organisaties.

Wie is Svea Finans?
Als onderdeel van het Zweedse Svea Ekonomi hebben wij -door de banklicentie van onze moedermaatschappij- zeer sterke financiële armslag en durven we met onze brede ervaring op het gebied van Credit Management net een stap verder te gaan. 
Wij delen onze kennis en ondernemen graag met onze klant mee. Kijken naar de mens achter het bedrijf en denken graag mee in oplossingen. Op deze manier kunnen wij onze klanten waar nodig maatwerk bieden.

De 5 zekerheden van Svea Finans Factoring
-  Zekerheid van betaling binnen 24 uur
-  100% verzekerd voor faillissement van je klanten
-  Overname debiteurenbeheer
-  Flexibele financiering
-  Géén onverwachte extra kosten

Wil jij ook zorgeloos JA! kunnen zeggen tegen die interessante opdracht, extra investering of het realiseren van groei?
Kijk dan op www.svea.com of neem contact met ons op via 0182-624400.