Rozenstruiken op de werkvloer, hét ziekteverzuim preventiemiddel!

Wijngaarden in Italië, Frankrijk en Spanje bieden een fantastisch uitje tijdens de zomervakantie. Indien je ooit een wijnboer hebt bezocht is je tijdens deze rondleiding misschien opgevallen dat er altijd rozenstruiken rondom een wijngaard staan. Dit is niet zonder reden. Trek hier een les uit en plant en verzorg rozenstruiken binnen jouw eigen bedrijf. Dit is namelijk het goedkoopste en het meest effectieve ziekteverzuim preventiemiddel dat je zelf kunt cultiveren!

Typen medewerkers

Binnen bedrijven zijn een enorme verscheidenheid aan planten werkzaam. Paardenbloemen bijvoorbeeld, gedijen in elke omgeving en hebben vaak geen directe voorkeur voor een organisatie of product. Ze hebben minder behoefte aan diepgang, zijn pragmatisch ingesteld en op zoek naar werkplezier.

De tulp komt het meeste voor binnen organisaties. Ze weten mensen te verbinden en willen graag weten wat hun collega’s bezig houdt. Ze zijn empathisch, betrokken en zorgen voor draagvlak en sociaal geweten binnen de organisatie. Ze willen zich associëren met de organisatie en/ of  het product en geven kleur en warmte aan een organisatie.

De roos tot slot maakt maar ongeveer 15% uit van de medewerkers. Rozen beschikken over een vergroot omgevingsbewustzijn, pikken minimale verschuivingen in hun omgeving op en voelen veranderingen als eerste aan. Ze zijn bovengemiddeld altruïstisch, betrokken en loyaal en doen hun uiterste best altijd de mooiste bloemen af te geven en hun omgeving te doen laten floreren.

Voorspellende gave

Ik denk dat je begrijpt waar dit heen gaat. Rozenstruiken worden geplant rondom wijngaarden om druivenstokken te beschermen. Ze zijn gevoeliger voor schimmels en bacteriën en worden daarom met regelmaat gecontroleerd zodat de wijnboer gepaste maatregelen kan treffen om zijn oogst te beschermen. Er kan derhalve gesteld worden dat rozenstruiken beschikken over een voorspellende gave die voortkomt vanuit hun sensitiviteit.

Talent development

De groep hoogsensitieve medewerkers (de rozenstruiken) binnen jouw organisatie hebben eenzelfde voorspellende gave. Deze groep medewerkers voelt als eerst veranderingen in hun omgeving aan. Zij voelen de effecten van plotselinge veranderingen in sfeer, werkdruk of dreigende overbelasting vaak al voordat wijzigingen daadwerkelijk zijn doorgevoerd. Identificatie en monitoring van deze groep kan overbelasting voorspellen. Dit stelt het management vervolgens in staat om op tijd te schuiven met mensen en middelen en burn-outs of ander langdurig ziekteverzuim binnen de organisatie te voorkomen.

Van curatief...

De afgelopen decennia waren we gefocust op het curatieve deel van arbeidsongeschiktheid. Vaak met een tweede burn-out maar in alle gevallen met een grote kostenpost (€ 80.000 - € 145.000 per medewerker) als resultaat. Inmiddels kiezen veel organisaties ervoor geen ziekteverzuimverzekeringen meer af te sluiten omdat premies niet meer te betalen zijn en 14% van werkend Nederland inmiddels met  burn-out klachten te kampen heeft. Nood breekt wet dus gaan bedrijven nu eindelijk op zoek naar een écht werkend en duurzaam preventiemiddel.

...naar preventief

Het preventieve antwoord is te vinden in start-ups. Met hun innovatieve, doelgerichte en efficiënte toepassingen kunnen zij de ommekeer begeleiden. De weSense methodiekis om bovenstaande redenen een effectieve en goedkope tool die bedrijven handvatten biedt om zelf hun medewerkers te monitoren, te beschermen tegen overbelasting en duurzaam inzetbaar te houden. Reageren op overbelasting is verleden tijd, bedrijven zijn vanaf nu in staat de gezondheid van hun medewerkers te voorspellen. Wat is daarvoor nodig hoor ik je vragen? Het op een juiste manier inzetten van die rozenstruiken op de werkvloer.

Deze bijdrage is geschreven door Mark van der Tol, Oprichter/ eigenaar weSense. Neem voor meer informatie een kijkje op www.weSense.nl. 

weSense is een consultancy, training en coaching bureau gespecialiseerd in het ontwikkelen van hoogsensitiviteit binnen bedrijven. 

Door de alsmaar in snelheid toenemende westerse (bedrijfs)cultuur raken meer hoogsensitieve medewerkers burn-out, overspannen of in depressie. Dit terwijl het (h)erkennen van hoogsensitieve medewerkers juist zal leiden tot uitzonderlijke prestaties van zowel de medewerkers als de organisatie. 

Door het creëren van bewustwording omtrent de valkuilen en voordelen van hoogsensitiviteit en het trainen van hoogsensitieve medewerkers en hun managers in de omgang hiervan heeft weSense een preventiemiddel in handen omtrent ziekteverzuim. Onze missie is hoogsensitiviteit uit te laten groeien tot een creatieve en visionaire kracht in uw organisatie. Een waarmee onderscheidend vermogen van uw onderneming kan worden vorm gegeven en de gezondheid van uw medewerkers voorspeld kan worden. 

De doelstelling van weSense is uw hoogsensitieve medewerkers te begeleiden naar en in hun kracht en uw organisatie in te richten met de middelen die zij nodig hebben om te floreren. Dit doen wij door middel van verschillende trainings- en coachingstechnieken en intervisiemomenten. Het resultaat hiervan uit zich in:

  • Preventie van ziekteverzuim (burn-out, overspannenheid en depressie) onder (hoogsensitieve) medewerkers;
  • alarmfunctie voor overbelasting voor alle medewerkers in uw organisatie;
  • duurzame inzetbaarheid van (hoogsensitieve) medewerkers;
  • talent development gericht op intuïtie, creativiteit, innovatie, toegevoegde waarde en onderscheidend vermogen.

Zo levert weSense een bijdrage aan de verdere ontwikkeling van uw organisatie. 

Make(s) sense! 

info@weSense.nl 

www.weSense.nl