SCODEV vervijfvoudigt de droppingscapaciteit van blusvliegtuigen

Een nieuwe, Nederlandse technologie is een gamechanger in de wereldwijde bosbrand-blusindustrie. De techniek van Scodev, een bedrijf uit Beek (Limburg), verhoogt de effectiviteit van blusvliegtuigen van één naar vijf droppings per uur. Daarmee kan de schade aan mensen, natuur en economie substantieel verlaagd worden.

Onlangs heeft een vliegtest plaats gevonden boven het IJsselmeer met een helikopter waaronder een zogenaamde SCODEV (SCOoping DEVice) was bevestigd. De SCODEV is een Nederlandse vinding die niet-amfibische blusvliegtuigen in staat stelt om vliegend op een hoogte van 10 tot 15 meter boven een groter wateroppervlak zoals de zee, een meer, rivier of kanaal, water in te nemen en te droppen op bosbranden met een frequentie van gemiddeld 5 keer per uur.

Nu moeten deze blusvliegtuigen na iedere dropping terug naar een vliegveld om water in te nemen en ze komen daardoor maar tot één dropping per uur. Door deze revolutionaire verbetering van één naar vijf droppings per uur (ofwel 500 % productieverbetering) wordt de bluseffectiviteit exponentieel nog verder verhoogd.  (kortere intervals, beter resultaat).

Bosbranden

Door klimaatverandering neemt het aantal bosbranden jaarlijks sterk toe. De gevolgen van bosbranden wereldwijd zijn dan ook desastreus:

  • Jaarlijks zijn gemiddeld 250 dodelijke slachtoffers te betreuren door bosbranden.
  • De financiële en materiële schade in de USA alleen, bedraagt volgens een GFMC rapport* jaarlijks 200 miljard Dollar.
  • Volgens een EU-rapport* komen jaarlijks 340.000 mensen voortijdig te overlijden door het inademen van rook van bosbranden.
  • Een NASA Earth Observatory rapport* uit 2012 geeft aan dat verbranding van fossiele brandstoffen door verkeer, huishoudens en industrie jaarlijks 5,6 gigaton CO2 emissie veroorzaakt. Door bosbranden komt daar jaarlijks nog eens 2,4 gigaton CO2 bij, ofwel 30 % van de totale uitstoot. Bomen nemen CO2 op uit de lucht en slaan dit op gedurende de lange levenscyclus van wel 20 tot 200 jaar. Als deze bomen echter verloren gaan in bosbranden, komt de CO2 van al die jaren in één keer vrij.
  • Door bosbranden gaat ieder jaar 20 miljoen hectares bos verloren, de natuur heeft 7 tot 10 jaar nodig om te herstellen.

*voor rapporten zie www.scodev.eu

Indien op 25 % van de bestaande blusvliegtuigen een SCODEV zou worden geïnstalleerd, neemt de bluscapaciteit met 100 % toenemen. Hierdoor worden de hierboven vermelde humane, ecologische en financiële schades substantieel verlaagd.

Onlangs is bekend geworden dat sinds de klimaatconferentie in 2015 in Parijs de CO2-emissie verder is toegenomen. Op de recente klimaatconferentie in Katowice in Polen is de oproep om daadkrachtig de emissies te verminderen met nog meer kracht worden uitgesproken. Het gebruik van de SCODEV kan hieraan een substantiële bijdrage leveren.

Potentieel

Het meest bekende blusvliegtuig is de Canadair CL415 die al vliegend op het wateroppervlak in 12 seconden 6000 liter water innemen om deze vervolgens te droppen op bosbranden. Nadeel van deze vliegtuigen is dat ze in de winter aan de grond staan, ze kunnen geen passagiers of cargo vervoeren en zijn dus inefficiënt. Dit is dan ook de reden dat de producent Bombardier in november 2015 besloten heeft om de productie van de Canadair blusvliegtuigen stop te zetten. De 110 nog actieve “airtankers”, waarvan de productie in 1969 begon, zullen in de komende 20 jaar uitgefaseerd worden.

Daarnaast zijn er wereldwijd 1200 niet-amfibische blusvliegtuigen die na iedere dropping moeten landen, maar wel over een grotere tankinhoud beschikken van 9.000 tot 50.000 liter. Ook zijn er kleinere blusvliegtuigen (SEAT) met een tankinhoud van 3.000 liter die oorspronkelijk gebruikt werden voor het besproeien van grote landbouwarealen.  Hiervan zijn er 750 gebouwd waarvan 550 speciaal voor bosbrandbestrijding. Tenslotte zouden er naar schatting 500 militaire transportvliegtuigen ingezet kunnen worden om bij grote rampen bosbranden te bestrijden, zoals onlangs in Californië waarbij 75 mensen omkwamen en tienduizenden huizen verloren zijn gegaan. Het potentieel van de SCODEV bedraagt dus ruim 2.500 stuks.

Entiteiten

In de meeste landen zijn het civil protection organisaties die verantwoordelijk zijn voor de bestrijding van bosbranden, zoals Securite Civile in Frankrijk of de Forest Service in Amerika. In Frankrijk beschikt de Securite Civile over eigen vliegtuigen, in Amerika huurt de Forest Service blusvliegtuigen in van private operators. Blusvliegtuigen zijn duur, ze kosten € 10.000 per dag beschikbaarheidsfee en daarnaast € 8.500 per uur. Op een werkdag van 10 uur zijn de kosten dan € 95.000 en met één dropping per uur, kost deze dan € 9.500. Indien men vijf keer per uur kan droppen ofwel 50 keer per dag, zakt de prijs per dropping naar € 1.900. Het kerosineverbruik per dropping wordt daarnaast ook nog eens verlaagd. Grote bossen hebben geen infrastructuur en zijn bij bosbranden alleen vanuit de lucht te bereiken.

Bedrijfseconomisch

Als een private operator € 1,5 miljoen investeert in een SCODEV, zou hij het dubbele tarief kunnen berekenen en zouden de kosten per dropping voor de opdrachtgever nog minder dan de helft zijn. Zodra één private operator de SCODEV aanschaft, zal de druk op de andere operators sterk toenemen. Door het octrooi op de SCODEV wereldwijd te registreren, heeft Scodev International bv een unieke positie en kan zelf de strategie bepalen voor de komende 20 jaar.

Investors

De “disruptive” SCODEV wordt door commerciële operators en overheden gezien als een totale gamechanger in de wereldwijde bosbrand blusindustrie. Om de vinding naar de markt te brengen zijn nog aanvullende investeringen nodig waarvoor nog een investeerder gezocht wordt. De “unique selling points” zoals bovenvermeld geven investeerders een “uniek” Return on Investment voor een lange periode.

EU Subsidie

Het onderzoek naar de mogelijkheden om te “scoopen” met een niet-amfibisch vliegtuig zijn reeds in 2014 begonnen. Eind 2015 werd door de EU Commissie een subsidie toegekend van € 2,7 miljoen. Het slagingspercentage van een aanvraag voor de Horizon 2020 subsidie is slechts 6 % (15 projecten van 256 ingediende zijn toegekend) en er gaat een uitgebreide en zorgvuldige screening aan vooraf.

Partners en subcontractors

Scodev International bv heeft voor dit project een consortium gevormd met Sonaca sa in Gosselies Belgie, Tier 1 producent van vliegtuigonderdelen voor alle grote vliegtuigbouwers (Airbus, Boeing) en het Duitse Jakob Eschbach GmbH, de grootste producent van heavy-duty slangen in Duitsland. De toekomstige productie van de SCODEV wordt uitbesteed aan Sonaca sa en Scodev International bv is verantwoordelijk voor Promotion, Marketing en Sales.

Het Nederlands Lucht en Ruimtevaart Centrum (NLR) in Amsterdam, sinds 2015 betrokken bij deze vinding in samenwerking met de Universiteit Duisburg Essen (voor hydrodynamica) en associate Prof. Stefano Brizzolara van Design2B, een expert op het gebied van hydrodynamica bij hoge snelheden en supercavitation.

Na uitgebreide haalbaarheidsanalyses, schaaltesten, computersimulaties, boottesten en de eerdergenoemde vliegtesten met een helikopter boven het IJsselmeer, staan nu nog testen met een zware Chinook helikopter en een groot militair transportvliegtuig op het programma voor de komende maanden. Daarna wordt het EASA-luchtwaardigheids-certificaat aangevraagd en zal de SCODEV begin 2020 beschikbaar zijn voor de wereldmarkt.

Beek LB, 15 december 2018

Info alg. Michiel Selier T: 06 1055 8607  E: michiel.selier@aerovantage.nl
Info investors Wiser Consultants: T 06 2350 2003  E: jw@wisernl.com
Website: www.scodev.eu

Jabe Beheer bv heeft een "scooping device" (SCODEV genaamd) ontwikkeld, dat niet-amfibische blusvliegtuigen in staat stelt om vliegend op een hoogte van 10 tot 15 meter boven een wateroppervlak, zoals de zee, een meer, rivier of kanaal, water in te nemen en dit vervolgens op bosbranden te droppen met een frequentie van gemiddeld 5 droppings per uur. Nu moeten deze blusvliegtuigen na iedere dropping naar het dichtsbijzijnde vliegveld om opnieuw water in te nemen en komen daardoor slechts tot gemiddeld één dropping per uur. Hierdoor wordt de droppings- en bluscapaciteit van circa 1.200 blusvliegtuigen wereldwijd met een factor 5 ofwel 500 % verhoogd. De blusefficiency wordt exponentieel zelfs met een factor 8 verhoogd (kortere intervals, beter blusresultaat). Het enige andere blusvliegtuig dat ook kan "scoopen" is de speciaal voor dit doeleinde gebouwde Canadair (zie Youtube: Canadair), maar deze kan geen passagiers of cargo vervoeren, en staat daarom 7 maanden per jaar op de grond. Dit is dan ook de reden dat producent Bombardier in november 2016 besloten heeft om de produktie van de Canadair te staken. Naast de bestaande 1.200 niet-amfibische blusvliegtuigen, kan de SCODEV ook ingezet worden in militaire transport-vliegtuigen, die daardoor multi-functioneel worden.

Door global warming en climate change stijgt het aantal bosbranden jaarlijks sterk en ook de gebiedsomvang neemt toe. De behoefte aan blusvliegtuigen neemt daardoor eveneens toe en er zal in toenemende mate gebruik gemaakt worden van militaire transportvliegtuigen. Uit een recent rapport van NASA Earth Observatory blijkt dat verbranding van fossiele brandstoffen jaarlijks 5.6 gigaton CO2 uitstoot en dat bosbranden nog eens 2.4 gigaton CO2 veroorzaken, ofwel 30 % van de totale wereldwijde CO2 emissie. De inzet van de SCODEV op 25 % van de genoemde blusvliegtuigen, zou de bluscapaciteit verdubbelen en de uitstoot van CO2 afkomstig van bosbranden met 50 % verminderen, ofwel met een 1.2 gigaton. Dit is ook de reden dat de EU Commissie besloten heeft om het project te steunen met een subsidie van 2,7 miljoen Euro in het kader van Horizon 2020 Fast Track to Innovation.

Het is de doelstelling van Jabe beheer en het SCODEV Consortium om na de testvluchten met een middelzware helicopter en een zware Chinook helicopter, in december 2018 ook testvluchten uit te voeren met een transportvliegtuig (C-27 Spartan) en daarmee ook een EASA luchtwaardigheidscertificaat te verkrijgen. Met dit certificaat kan de vinding, waarop inmiddels een wereldwijd patent is verkregen, op de wereldwijde markt gebracht worden. (zie www.scodev.eu)