Startups zijn hot, maar falen vaak!

Startups zijn hot! En dat blijkt niet alleen uit het grote aantal dat jaarlijks wordt opgericht, maar ook uit de interesse van grote bedrijven (zoals KPN, Rabobank, Shell) bij het ondersteunen van Startups. Door samenwerking kan innovatie sneller vorm krijgen en vertaald worden naar concrete producten en diensten. Maar er is ook een keerzijde: Startups falen vaak.

STARTUPS WILLEN VAAK TE SNEL

90% van de Startups bestaan na 3 jaar niet meer. De redenen hiervoor zijn divers, maar tegelijkertijd ook niet geheel verrassend. Bovenaan het lijstje staat een beperkte marktvraag naar het product, onvoldoende kasstromen, een te beperkt businessmodel, niet beschikken over een deskundig team en de concurrentie. Falende start-ups lijken té snel naar de markt te willen.

De bovengenoemde oorzaken van faillissement, hebben toch vooral ook met voorbereiding te maken. Een gedegen voorbereiding die noodzakelijk is, vóórafgaand aan de marktintroductie. Een goede inschatting van de risico’s met inzicht in de bijbehorende tegenmaatregelen om de impact van deze risico’s te verminderen kan dan ook niet ontbreken. Zowel vóórafgaand aan de marktintroductie als tijdens de introductie en groeifase. Daarnaast is een stevig fundament van de Administratieve Organisatie en risicobeheersing belangrijk om de groeiende organisatie in goede banen te kunnen leiden tot het moment dat de Scaleup- fase is bereikt.

BEHEERST GROEIEN: NIET TE LANGZAAM ÉN NIET TE SNEL

Door alle drukte rondom de introductie en groeifase van de Startup wordt vaak vergeten om over het voorkomen van onverwachte gebeurtenissen en de inrichting van de organisatie na te denken. Met adviesgesprekken ondersteunen wij Startups en Scaleups bij het inrichten en versterken van de organisatie en de risicobeheersing. Uitgangspunt is het beheerst groeien van de startup, dus niet te langzaam en niet té snel.

HOE PAKKEN WE HET AAN?

Het adviesgesprek kost € 299 en kent de volgende 4 stappen:

  1. Intakegesprek 30 min (telefonisch/op locatie)
  2. Opstellen concept risicolandschap Startup (door ACS)
  3. Interactief gesprek o.b.v. risicolandschap Startup (60 min)
  4. Opstellen kort rapport met conclusies + bijlage risicolandschap (door ACS)

Geïnteresseerd? Neem dan contact met ons op via Info@riskaoic.nl of 06 – 51.05.44.17

Start-ups zijn hot! Maar het valt niet mee. Veel Start-ups bestaan na een aantal jaren niet meer. Falende start-ups lijken té snel naar de markt te willen. Door alle drukte rondom de marktintroductie en de groeifase van de Start-up is er vaak weinig tijd om over het voorkomen van onverwachte gebeurtenissen en de inrichting van de organisatie na te denken. ACS Risk&AO/IC ondersteunt Start-ups en Scale-ups hierbij door het aanbieden van o.a. adviesgesprekken en trainingen Risicomanagement. Uitgangspunt is het beheerst groeien van de Start-up en Scale-up, dus niet te langzaam en niet té snel.

Arjan Hofman en Marc van der Veen zijn beiden partner bij het adviesbureau ACS Partners en hebben begin 2018 het label Risk-AO/IC opgericht. In deze rol ondersteunen ze bedrijven bij het inrichten en versterken van de organisatiestructuur en het verbeteren van de risicobeheersing. Voor meer informatie, vragen en opmerkingen kunt u natuurlijk een berichtje sturen naar info@riskaoic.nl of gewoon bellen naar 06 -51054417