Svea Finans ontvangt keurmerk ‘Erkend MKB Financier’ van Stichting MKB Financiering

Svea Finans ontving eind maart 2020 het keurmerk ‘Erkend MKB Financier’ van Stichting MKB Financiering (SMF). Dit keurmerk toont aan dat Svea een MKB financier is die voldoet aan de hoogste eisen voor klantgericht, passend en verantwoord financieren aan ondernemers. En op die manier bijdraagt aan een professioneel en eerlijk financieringsspeelveld voor ondernemers.

Waaruit bestaat de toetsing van Stichting MKB Financiering?

Een strenge audit van een onafhankelijke deskundige heeft bewezen dat Svea met haar manier van financieren uiterst professioneel handelt en het keurmerk glansrijk heeft verdiend. Tijdens deze audit wordt gebruikgemaakt van de door de SMF opgestelde gedragscode MKB Financiers. Voldoe je aan de uitgangspunten van de gedragscode? Dan krijg je het keurmerk ‘Erkend MKB Financier’ toegekend. Svea scoort dus positief op alle punten van de code, namelijk:

  • Deskundigheid en professionaliteit
  • Degelijke organisatie en werkprocessen
  • Transparante rentetarieven
  • Actieve provisie transparantie
  • Niet misleidende communicatie
  • Passend en verantwoord financieren
  • Klachtenprocedure
  • Passende zekerheden

SMF monitort bovendien of financiers de gedragscode ook daadwerkelijk blijven naleven. Op die manier waarborgt zij dat Svea aan bovenstaande punten blijft voldoen.

Vertrouwen vergroten

Met het keurmerk wil SMF transparantie bieden en zo het vertrouwen van ondernemers in financiers vergroten. Want de sterke groei in de financieringssector, maakt het echter lastig om de kwaliteit van de aanbieders te beoordelen. Om diezelfde reden is er ook een onafhankelijk klachtenloket geopend bij KiFiD. Hier kunnen ondernemers terecht met klachten over alle financiers die het keurmerk van SMF dragen.

Meer informatie? 

Wil je meer weten over de invulling van Svea aan het keurmerk? Of onze financieringsvorm factoring? Neem gerust contact met ons op. Wij vertellen je graag meer!

Specifiek voor de groep MKB & ZZP ondernemers die vaak bij banken niet in aanmerking komen voor een financiering is factormaatschappij Svea Finans in 2002 opgericht.

Als factormaatschappij kopen wij -door middel van Factoring- zakelijke facturen van ondernemers en betalen deze binnen 24 uur aan hen uit. Op deze manier genereren wij werkkapitaal voor ondernemers en brengen wij betalingstermijnen terug naar 1 dag!

Met deze flexibele financieringsvorm maakt Svea ondernemen mogelijk voor zowel de kleine ZZP'er, het MKB en de grote corporate organisaties.

Wie is Svea Finans?
Als onderdeel van het Zweedse Svea Ekonomi hebben wij -door de banklicentie van onze moedermaatschappij- zeer sterke financiële armslag en durven we met onze brede ervaring op het gebied van Credit Management net een stap verder te gaan. 
Wij delen onze kennis en ondernemen graag met onze klant mee. Kijken naar de mens achter het bedrijf en denken graag mee in oplossingen. Op deze manier kunnen wij onze klanten waar nodig maatwerk bieden.

De 5 zekerheden van Svea Finans Factoring
-  Zekerheid van betaling binnen 24 uur
-  100% verzekerd voor faillissement van je klanten
-  Overname debiteurenbeheer
-  Flexibele financiering
-  Géén onverwachte extra kosten

Wil jij ook zorgeloos JA! kunnen zeggen tegen die interessante opdracht, extra investering of het realiseren van groei?
Kijk dan op www.svea.com of neem contact met ons op via 0182-624400.