Techbedrijf Sobolt beschermt haar kennis met een bedrijfsgeheim

Kunstmatige intelligentie ontwikkelt zich razendsnel. De trends van nu zijn over een maand of 3 alweer oud nieuws. Voor bedrijven in deze business is het daarom soms lastig hun werk te beschermen. Techbedrijf Sobolt koos niet voor een octrooiaanvraag, maar besloot om van de basis van hun product een bedrijfsgeheim te maken.

Waar kunnen zonnepanelen worden geplaatst? Hoeveel ‘groene daken’ zijn er in een bepaald gebied? En welke gebouwen zijn niet voldoende geïsoleerd? Op deze vragen vindt Sobolt een antwoord, met behulp van kunstmatige intelligentie. Hiervoor analyseert zij aardobservatiedata met behulp van een algoritme. Het resultaat: landkaarten met een ‘Sobolt-sausje’ eroverheen.

Duurzaamheid op de kaart
Sobolt brengt verd”urzamingsmogelijkheden in kaart – letterlijk. "Ons algoritme ontdekt patronen in data", vertelt Jeroen van Zwieten, oprichter van Sobolt. "Dat geeft ons veel informatie over de huidige situatie én biedt ons een inkijkje in verschillende toekomstscenario’s. Onze wereld ziet er over een jaar vast heel anders uit, maar ons algoritme is waarschijnlijk nog steeds de basis van wat we te bieden hebben. Daarom wilden we het beschermen.”

Beschermingsopties
Productbescherming kan bijvoorbeeld via een octrooi. Een minder bekende keuze is het bedrijfsgeheim. Het bekendste voorbeeld hiervan is het Coca-Cola-recept. Het bedrijfsgeheim is handig als het niet de bedoeling is dat buitenstaanders kunnen achterhalen hoe een product of proces werkt. De informatie moet niet algemeen bekend of makkelijk toegankelijk zijn en handelswaarde hebben. Bovendien moet een bedrijf geheimhoudingsmaatregelen treffen om schending aan te kunnen tonen.

De oplossing van Sobolt
Sobolt koos ervoor het algoritme te beschermen door middel van een bedrijfsgeheim en nam daarvoor de benodigde maatregelen. "We hebben nu een geheimhoudingsverklaring voor medewerkers en er is één iemand verantwoordelijk voor de softwarearchitectuur. Wellicht gaan we in de toekomst toch een octrooi aanvragen op het algoritme, maar de komende periode is dit voor ons de beste oplossing."

Meer informatie
In oktober 2018 ging de Wet bescherming bedrijfsgeheimen (Wbb) in werking. Deze wet biedt ondernemers meer beschermingsmogelijkheden tegen inbreuk op hun bedrijfsgeheim. Wilt u meer weten over deze wet of over productbescherming in het algemeen? Lees meer over productbescherming, neem contact op met Octrooicentrum Nederland (088 042 42 42, kies eerst 4, dan 2) of kijk op Bedrijfsgeheim.nl. Octrooicentrum Nederland is onderdeel van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).