Training Administratieve Organisatie & Interne Controle (AO/IC) - 27 maart 2020

Het vakgebied Administratieve Organisatie & Interne Controle (AO/IC) bestaat al decennia, maar heeft niet aan kracht verloren. Sterker nog, binnen organisaties, maar ook door externe toezichthouders en accountants wordt er steeds meer aandacht gevraagd voor de kwaliteit van de AO/IC. Voorbeelden uit de praktijk, zoals de vastgoedfraudezaak Klimop of de partnerfraude bij Loyens & Loeff benadrukken wederom het belang van een goede AO/IC.

De AO/IC van een organisatie is het fundament voor de risicobeheersing van de organisatie en is een randvoorwaarde om de doelen van de afdeling en de organisatie te bereiken. Kennis op dit gebied, maar vooral de toepassing ervan zijn essentieel voor iedereen in de organisatie om bij te dragen aan het bereiken van deze doelen en het verminderen van risico’s.

In deze training AO/IC worden de deelnemers wegwijs gemaakt in het vakgebied en wordt hen een aantal belangrijke handvatten meegegeven om de AO/IC ook daadwerkelijk toe te passen in de praktijk en dan in het bijzonder binnen de eigen organisatie.

Inhoud training
Tijdens de training wordt onder meer aandacht besteed aan:

  1. De belangrijkste begrippen en onderwerpen binnen het vakgebied afgewisseld met concrete voorbeelden.
  2. Impact van technologische innovaties (zoals Blockchain, Robotics, Artificial Intelligence) op de AO/IC.
  3. Een actuele fraudecasus met specifieke aandacht voor de AO/IC.
  4. Identificeren van verbeterpunten binnen de AO/IC van uw organisatie.
  5. Specifieke vragen van de deelnemers.

Werkwijze
Het ochtenddeel wordt gebruikt om een goede theoretische basis neer te leggen van het vakgebied AO/IC. Om het leereffect te vergroten, wordt het theoretische deel toegelicht met concrete voorbeelden, die interactief met de deelnemers worden besproken. Het aangereikte kader vormt het uitgangspunt van de in het middagdeel aan de orde gestelde praktijksituatie(s). Iedere deelnemer wordt in de gelegenheid gesteld om, onder begeleiding van de docenten, de AO/IC van de eigen organisatie volgens een vast stramien in kaart te brengen. Binnen dit stramien is er ruimte gecreëerd om verbeteringen in de AO/IC van uw organisatie te identificeren.

Bij deelname aan de training ontvangt u kosteloos de bij de training gebruikte sheets en praktijkvoorbeelden en een bewijs van deelname aan deze training.

Voor wie
De training is voor iedereen die direct of indirect te maken heeft met de AO/IC in de eigen organisatie. Enerzijds omdat de externe accountant of internal auditor specifiek aandacht voor dit onderwerp vraagt en anderzijds omdat er vanuit de organisatie behoefte is aan meer inzicht in de AO/IC en op welke wijze deze verbeterd kan worden. De training is niet bedoeld om u om te scholen tot AO/IC specialist, maar geeft u wel belangrijke basisinzichten in dit vakgebied.

Doelstelling van de training
Na afloop van de cursus heeft de deelnemer inzicht in:

  • De relevantie van het vakgebied.
  • De belangrijkste basisbegrippen en onderwerpen binnen het vakgebied.
  • Het kader om een AO/IC te beoordelen en te verbeteren.
  • De toepasbaarheid van deze basisprincipes in de praktijk.
  • Hoe de AO/IC binnen de eigen organisatie kan worden verbeterd.

De training vindt plaats op woensdag 27 maart van 10.00 – 17.00 in Kasteel Moersbergen (Zie foto). U kunt zich eenvoudig inschrijven via de sticker op onze homepage: https://riskaoic.nl

Heeft u over deze training vragen of opmerkingen? Neem dan gerust contact op met ons via:

Email: A.hofman@acs.nl
Mobiel: 06 51 05 44 17

We zien u graag op 27 maart a.s.!

Met vriendelijke groet,

Arjan Hofman MSc RO

 

Start-ups zijn hot! Maar het valt niet mee. Veel Start-ups bestaan na een aantal jaren niet meer. Falende start-ups lijken té snel naar de markt te willen. Door alle drukte rondom de marktintroductie en de groeifase van de Start-up is er vaak weinig tijd om over het voorkomen van onverwachte gebeurtenissen en de inrichting van de organisatie na te denken. ACS Risk&AO/IC ondersteunt Start-ups en Scale-ups hierbij door het aanbieden van o.a. adviesgesprekken en trainingen Risicomanagement. Uitgangspunt is het beheerst groeien van de Start-up en Scale-up, dus niet te langzaam en niet té snel.

Arjan Hofman en Marc van der Veen zijn beiden partner bij het adviesbureau ACS Partners en hebben begin 2018 het label Risk-AO/IC opgericht. In deze rol ondersteunen ze bedrijven bij het inrichten en versterken van de organisatiestructuur en het verbeteren van de risicobeheersing. Voor meer informatie, vragen en opmerkingen kunt u natuurlijk een berichtje sturen naar info@riskaoic.nl of gewoon bellen naar 06 -51054417