Verantwoord groeien met uw Startup

Snel groeiende startups worstelen met de toenemende complexiteit van de organisatie en zijn zich onvoldoende bewust van de groeiende risico’s. Door de grote focus op marketing & sales kan de aandacht voor de interne beheersing verslappen. Is uw startup voldoende weerbaar tegen risico's? Is het fundament onder uw startup stevig genoeg voor snelle groei?  

Verantwoord groeien door het versterken van de weerbaarheid van de Startup

Het aantal startups is razendsnel aan het groeien. Door technologische ontwikkelingen en de mogelijkheid om tegen lage kosten een product of dienst in de markt te zetten is de drempel om een startup te starten laag. Maar door deze lage drempel kan de concurrentie ook groot zijn. Dit maakt snelle groei en het creëren van schaalvoordelen randvoorwaarde om de concurrentie voor te blijven.

Startups doorlopen hun levenscyclus veel sneller dan traditionele bedrijven. De dynamiek is anders door de grote behoefte aan kapitaal, kennis en personeel met tegelijkertijd een groot risico op falen. Een startup heeft binnen deze dynamiek te maken met enerzijds de eisen van de markt, en anderzijds de eisen van investeerders die onvermijdelijk zijn om snelle groei te realiseren. 

Investeerders zoals venture capitalisten stellen tegelijkertijd ook hogere eisen aan de accountability naarmate de organisatie verder groeit, zoals het inrichten van formele bedrijfsprocessen en een betrouwbare informatievoorziening. Kortom, door de dynamiek van de startup en de snelle groei wordt het nodige gevraagd van de interne organisatie.

Veel startups worstelen met deze toenemende complexiteit of zijn zich onvoldoende bewust van de (groeiende) risico’s bij snelle groei. Door de grote focus op de marketing & sales kan aandacht voor de interne beheersing van de organisaties verslappen. Dit heeft in de beginfase van een startup nog relatief beperkte impact, maar gaat zich wreken naarmate de startup fors aan het groeien is. En dan is het op orde krijgen van de interne beheersing veel complexer (en duurder) dan wanneer je dit vanaf het begin laat mee ontwikkelen. Met alle gevolgen van dien!. 

Met interne beheersing bedoelen we ook wel weerbaarheid, waarmee de startup interne en externe risico’s tijdig kan verminderen, en tegelijkertijd ook beschikt over een stevig fundament (zoals de heipalen onder een huis) waarmee de startup adequaat kan functioneren en haar doelen efficiënt en effectief kan bereiken. Een startup die weerbaar is, beschikt over:

  1. Betrouwbare informatie.
  2. Bescherming tegen (groeiende) risico’s.
  3. Effectieve en efficiënte bedrijfsprocessen.
  4. Volledige opbrengsten en juistheid van kosten.
  5. Een compliance systeem voor wet- en regelgeving.

Er zijn diverse mechanismen beschikbaar, waarmee deze 5 doelen gerealiseerd kunnen worden. Eén mechanisme, dat ook wel controltechnische functiescheiding wordt genoemd, kan hier niet ontbreken. Het inrichten van functiescheiding betekent in feite het verkrijgen van meerdere registraties over één en dezelfde toestand of gebeuren. De verbandlegging tussen deze registraties biedt een (zekere) waarborg voor de betrouwbaarheid van informatie, vooral vanwege de tussen de betrokken functionarissen bestaande ‘belangentegenstellingen’. Bijv. als de schuldeiser (belang: zo hoog mogelijk) en schuldenaar (belang zo klein mogelijk) beide verklaren dat een bepaalde schuld/ vordering € 1.000 bedraagt, dan is de kans groter dat deze informatie juist is. 

Naarmate de startup groter wordt, betrouwbare informatie relevanter wordt, en het personeelsbestand toeneemt, wordt het inrichten van functies met tegengestelde belangen steeds belangrijker. Hiermee creëer je immers een bepaalde waarborg dat informatie die de startup nodig heeft om te sturen, juist is. In feite is functiescheiding één van de randvoorwaarden voor het weerbaar maken van de startup.

Hoe je het mechanisme functiescheiding en andere mechanismes (of randvoorwaarden) inricht om de weerbaarheid van uw startup te vergroten wordt duidelijk uitgelegd in de Masterclass Startups: hét fundament voor snelle groei! op 18 februari op onze mooie ACS locatie (kasteel) in Doorn.