Verantwoordelijkheden van een ondernemer: Hoe maak ik mijn bedrijf brandveilig?

Ondernemen kent vele leuke kanten en uitdagingen, maar er zijn ook een aantal verantwoordelijkheden die niet direct met leuk geassocieerd worden, maar wel noodzakelijk zijn. Als ondernemer of pandeigenaar ben je namelijk verantwoordelijk voor de veiligheid van alle werknemers en mensen in het pand. De brandveiligheid is hier een essentieel onderdeel van. Om ervoor te zorgen dat je als ondernemer of pandeigenaar alle voorzorgsmaatregelen getroffen hebt om een brand te verkleinen en aan alle regelgeving voldoet, is het belangrijk om op een aantal zaken te letten.

De verschillende onderdelen van brandveiligheid

Voordat de punten waar een pandeigenaar of ondernemer op dient te letten besproken kunnen worden, is het belangrijk dat er eerst duidelijkheid wordt gegeven over wat brandveiligheid nou precies inhoudt. Brandveiligheid is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat risico’s op een brand worden beperkt of uitgesloten, maar is vaak ook een vereiste van verzekeringsmaatschappijen alvorens er een dekking verstrekt kan worden. Brandveiligheid kan worden opgedeeld in een aantal verschillende onderdelen. Om te beginnen de brandpreventie. Brandpreventie richt zich op het treffen van maatregelen en richtlijnen om het ontstaan van brand te voorkomen. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan het veilig opslaan van brandgevaarlijke materialen en het veilig afwerken van elektriciteit. Naast brandpreventie is er nog een belangrijk onderdeel dat zich richt op het bestrijden en het verspreiden van de brand. Hieronder vallen de eisen met betrekking tot diverse blusapparaten, zoals poederblussers en brandslangen, maar ook in het pand aanwezige faciliteiten voor de brandweer, zoals bijvoorbeeld droge blusleidingen in hoge gebouwen. Tot slot is er nog de brandescalatie of brandalarmering. Dit onderdeel bevat alle maatregelen en procedures die in werking dienen te treden in geval van een brand. Hieronder vallen onder andere rook- en brandalarmen, maar ook vluchtroutes en ontruimingsplannen.

 

Regels in het Bouwbesluit 2012

Een van de belangrijkste hulpmiddelen die je als ondernemer of pandeigenaar kan en moet gebruiken, is het Bouwbesluit 2012. Dit is een door de overheid samengesteld document die alle vereiste maatregelen en wetgeving bevat met betrekking tot de brandveiligheid. Deze regelgeving is gericht op onder andere de blusapparatuur en brand- en rookmelders, maar heeft ook betrekking op de keuring en certificering van deze hulpmiddelen. De informatie in het bouwbesluit is afgestemd op het type bedrijf of pand. Het is dan ook essentieel om te bepalen welke wetgeving van toepassing is. Dit heeft bijvoorbeeld te maken met het aantal en het type brandgevaarlijke stoffen die aanwezig zijn in het pand, maar ook met het aantal mensen die in het pand aanwezig zijn, al dan niet in combinatie met de functie van het gebouw. Zo gelden er bijvoorbeeld specifieke regels voor panden waarin mensen ook slapen en ‘s nachts verblijven zoals bijvoorbeeld een verzorgingstehuis of een hotel.

 

Hulp van brandbeveiligingsbedrijven ondersteunt de ondernemer

Er komt nogal wat verantwoordelijkheid kijken bij het op orde maken van de brandveiligheid en het is dan ook niet ongebruikelijk dat ondernemers een beroep doen op een zogeheten brandbeveiligingsbedrijf. Deze bedrijven zijn gespecialiseerd in het samenstellen van een brandveiligheidsplan. Vaak worden deze op maat gemaakt en zijn ze inclusief het onderhoud, de installaties en inspecties van de apparatuur en vereiste hulpmiddelen. Hierbij valt onder andere te denken aan droge blusleidingen onderhoud, brandblusser controle, alsook het keuren en de certificering van diverse verschillende soorten brandapparatuur en rookmelders. Brandbeveiligingsbedrijven ondersteunen ondernemers op dit gebied en helpen bedrijven om een doemscenario van een brand te voorkomen en de veiligheid van alle aanwezigen in het pand te garanderen.