Vraag uw klanten, leden, cursisten hoe het met ze gaat? Gratis CrisisMonitor

Gratis Service van BusinessMonitor - De CrisisMonitor

Graag wil ik mede namens de collega's bij BusinessMonitor ons diepste medeleven uiten richting alle door deze crisis getroffenen. Dit is een ramp van ongekende omvang en het einde lijkt nog niet in zicht. Alles is opeens anders en de veranderingen gaan zo snel dat het amper mogelijk is om de laatste ontwikkelingen bij te houden. Waar we een maand geleden nog bezig waren met persoonlijke ontwikkeling en groei, is nu de angst voor een zware recessie, inkomensonzekerheid en voor sommigen zelfs voedseltekort de realiteit.

Omdat we graag een actieve rol willen vervullen om u te helpen door de crisis te komen stellen we graag ons platform beschikbaar. De Crisis Communicatie Vragenbibliotheek maakt het mogelijk om met een paar eenvoudige vragen direct inzicht te krijgen hoe het met uw klanten, leden, cursisten en medewerkers gaat. In bijgevoegde instructie worden de verschillende stappen beschreven.

https://businessmonitor.nl/nieuws/2020/03/27/Gratis-service-CrisisMonitor-Vraag-je-Klanten-Leden-Medewerkers-hoe-het-met-ze-gaat.html

Komt u er niet uit, bel of mail ons. Veel sterkte met de situatie, heb oog voor elkaar en blijf gezond,

Bij BusinessMonitor richten wij ons op kwaliteitsverbetering en reputatiemanagement van zakelijk dienstverleners. Dit doen wij door op continue wijze de ervaring van deelnemers, klanten, leden etc. zichtbaar te maken voor management en toekomstige klanten waarmee een onderbouwde beslissing/keuze kan worden gemaakt.

De producten LedenMonitor, KlantMonitor en CursusMonitor zijn specifiek ontwikkeld om de klantreis of Customer Journey van Leden, klanten en cursisten in beeld te brengen. Door korte metingen gedurende de verschillende fasen uit te voeren en de resultaten in een dashboardrapportage weer te geven helpen wij opdrachtgevers om de juiste prioriteiten te stellen. Hiernaast bieden onze integraties mogelijkheden om de mening van klanten breed zichtbaar te maken.

Centraal aandachtspunt in onze aanpak is dat informatie over profiel en gedrag op een automatische wijze gekoppeld/verrijkt wordt met/aan informatie over houding en beleving/ervaring. De focus is om het proces van verzamelen, analyseren en rapporteren van informatie zoveel als mogelijk automatisch en dus zo efficiënt mogelijk te laten verlopen.