Waarom een VPN zakelijk gebruiken?

Er zijn diverse redenen om als bedrijfseigenaar of CEO te kiezen voor het zakelijk gebruiken van VPN. VPN staat voor Virtual Private Netwerk en de letterlijke betekenis van die naam is precies de belangrijkste reden om een VPN te nemen. Het is namelijk cruciaal dat uw digitale bedrijfsgegevens privé, ofwel binnen uw bedrijf blijven. Een VPN zorgt ervoor dat hackers en internet criminelen geen kans krijgen om bij uw zakelijke data en gegevens te komen.

Waarom zou u zakelijk een VPN gebruiken?

Met een betrouwbare VPN zoals NordVPN heeft u dus een optimale bescherming op het internet. Maar naast dit veiligheidsvoordelen is heeft een zakelijke VPN nog meer voordelen. Een daarvan is dat zakelijk gebruik van VPN het mogelijk maakt om uw personeel veilig en op afstand thuis te laten werken. Via een beveiligde verbinding kan elk personeelslid inloggen op het cloud netwerk en zo bij de zakelijke gegevens en bestanden komen. Hét grote voordeel hiervan is dat uw personeel productiever is. Iedere werknemer kan namelijk overal en te allen tijde inloggen op het zakelijke netwerk, belangrijke e-mails lezen en data verwerken. Ook thuiswerken wordt met een zakelijke VPN een stuk gemakkelijker. En dat heeft weer tal van andere voordelen op zakelijk niveau. Zo hoeft u bijvoorbeeld in uw bedrijfspand minder kantoorplekken in te richten, ook de reiskosten lopen bij meer thuiswerken aanzienlijk terug. En ten slotte heeft het milieu, specifiek de luchtkwaliteit, baat bij het reduceren van woon-werkverkeer. De CO2-uitstoot wordt aanzienlijk beperkt, terwijl verder de verkeersdrukte op de toch al volle Nederlandse snelwegen vermindert.

Als u niet bekend bent met VPN dan kunt u ons artikel raadplegen: Wat is VPN?

Het gevaar van een openbaar WIFI-netwerk

Veel mensen maken, ook als ze om zakelijke redenen op het internet zijn, in openbare ruimtes gebruik van het openbare WIFI-netwerk. Zo loggen ze in op de online werkomgeving om hun zakelijke e-mail te lezen. Dit gebruik van openbare WIFI-netwerken brengt aanzienlijke veiligheidsrisico's met zich mee. Hackers en internetcriminelen kunnen namelijk, doordat openbare netwerken voor WIFI veelal onbeveiligd zijn, tussen uw computer en het verbindingspunt in gaan zitten en zo bij uw data komen. Veel werknemers realiseren zich dit niet en hebben niet in de gaten dat hierdoor cruciale bedrijfsgegevens en data gestolen kunnen worden. Met uiteraard grote gevolgen voor uw bedrijfsgeheimen, klantgegevens, e-mails en allerlei soorten data die binnen uw bedrijf circuleren. Maar het kan nog erger. Want echt goede hackers en internetexperts kunnen via onbeveiligde WIFI hotspots ook bij de bankgegevens en -accounts van ondernemingen komen en zo geld wegsluizen. Een bekende truc die hackers toepassen nadat ze hebben ingebroken in bijvoorbeeld de e-mail van bedrijven, is om uit naam van een directeur of manager betaalverzoeken binnen het bedrijf te versturen. Via digitale spookfacturen en opdrachten, zo blijkt uit onderzoek, zijn ze dan in staat om flink wat geld uit uw onderneming weg te sluizen. Redenen genoeg dus om te kiezen voor een veilige, robuuste VPN voor uw zakelijke internetverbinding. Een goede VPN server voorkomt namelijk een hoop financiële, persoonlijke en zakelijke ellende.

VPN helpt u om u aan de AVG-wet te houden

De AVG-wetgeving vereist van ondernemers dat ze persoonlijke of privacygevoelige gegevens over bijvoorbeeld hun klanten goed versleutelen en de data geheimhouden. Organisaties moeten toestemming van klanten hebben om privégegevens zakelijk te gebruiken en op te slaan, maar zijn ook verplicht om deze gegevens over hun klanten goed te vergrendelen, zodat mensen met verkeerde bedoelingen er niet bij kunnen. Regelmatig is in het nieuws te lezen of te horen dat er bedrijven zijn die hier niet in slagen. Gegevens als mailinglijsten en zelfs wachtwoorden of adresgegevens, komen dan op straat te liggen, met alle nare gevolgen van dien. Het naarste gevolg van bedrijfsnetwerken en -gegevens die in de openbaarheid komen, is dat zeer schadelijk kan zijn voor uw onderneming. Veilig dataverkeer binnen uw bedrijf is dan ook van cruciaal belang voor uw reputatie en daarmee voor de omzet die gegenereerd wordt.

Voorkom schadelijke datalekken en hoge boetes met VPN

Tot slot: een groot pluspunt van een goede en betrouwbare VPN verbinding is dat u hiermee op nog een andere manier financiële schade aan uw bedrijf kunt voorkomen. Regelmatig is in het nieuws hoe bedrijven boetes van honderdduizenden euro's opgelegd krijgen omdat er door het ontbreken van een kwalitatief goede zakelijke VPN verbinding klantgegevens of personeelsgegevens openbaar zijn geworden. De boetes, die uitgedeeld worden door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) als toezichthouder en controleur, kunnen enorm oplopen. Zo ligt de maximale hoogte van AVG-gerelateerde boetes op 20 miljoen euro of 4 procent van de mondiale jaaromzet van het bedrijf. Naast voor zakelijke datalekken kunnen er ook voor het ongevraagd opslaan van persoonsgegevens door bedrijven (zoals vingerafdrukken) hoge geldboetes opgelegd worden. Zorg er daarom op zakelijk niveau voor dat u een vlekkeloos werkende VPN verbinding heeft.