Wat als je verhuurder de huurprijs van je bedrijfsruimte wil verhogen?

Kan mijn verhuurder de huurprijs verhogen? De prijzen van vastgoed zijn de laatste jaren fors gestegen. Veel verhuurders van bedrijfsruimte willen daarom de huurprijs verhogen. Kan dat zomaar? Wat zijn de juridische regels?

Wat voor bedrijfsruimte huur je?

Voor de wet bestaan er twee soorten bedrijfsruimte, namelijk de ‘middenstandsbedrijfsruimtes’ en de ‘overige bedrijfsruimtes’. Onder middenstandsbedrijfsruimte (ook wel artikel 290 bedrijfsruimte genoemd) vallen winkels, horeca, en andere ruimtes die voor het publiek toegankelijk zijn en waar het product of de dienst direct geleverd wordt.
Onder de ‘overige bedrijfsruimtes’ vallen met name kantoren, maar ook werkplaatsen die niet publiekelijk toegankelijk zijn voor directe levering van diensten/producten.

De mogelijkheid van huurverhoging hangt af van het soort bedrijfsruimte en de inhoud van het afgesloten contract.

Huurverhoging van middenstandsbedrijfsruimte

Vrijwel standaard wordt middenstandsbedrijfsruimte gehuurd voor een huurperiode van 2 x 5 jaar. De huurprijs voor de 1e periode van 5 jaar wordt bij het sluiten van de huurovereenkomst tussen huurder en verhuurder overeen gekomen.

Na afloop van de eerste huurperiode van 5 jaar en telkens 5 jaar na de laatste huurprijswijziging mogen zowel huurder als verhuurder een nieuwe huurprijs voorstellen.  Als huurder en verhuurder geen overeenstemming bereiken over de nieuwe huurprijs kan de kantonrechter worden verzocht een nieuwe huurprijs vast te stellen. De kantonrechter zal zich daarbij baseren op de huurprijzen van vergelijkbare bedrijfsruimtes in de buurt. Overigens kan de huurprijskwestie niet aan de kantonrechter worden voorgelegd vóórdat een deskundige ( veelal een makelaar ) een advies is gevraagd over de huurprijs.

Welk verweer kan je voeren tegen de voorgestelde hogere huurprijs?

Zoals gezegd wordt de nieuwe huurprijs bepaald aan de hand van huurprijzen die gelden voor vergelijkbare bedrijfsruimte ter plaatse. De meeste verhuurders zullen daarbij verwijzen naar een aantal andere panden met een (fors) hogere huurprijs. Maar laat je daardoor niet op het verkeerde been zetten! Lang niet altijd zijn deze panden vergelijkbaar met jouw situatie en zijn er panden met een lagere huurprijs te vinden als vergelijkingsmateriaal. Onze gespecialiseerde huurrecht advocaten en juristen kunnen je daarbij helpen.

Hoe gaat de huurverhogingsprocedure in zijn werk?

De huurder of verhuurder die de huurprijs wilt wijzigen dient zijn voorstel te onderbouwen met een deskundigenadvies. Voordat dit advies er is, of gepoogd is te verkrijgen, kan de zaak niet aan de rechter worden voorgelegd.

Met het deskundigenadvies kunnen huurder en verhuurder mogelijk overeenstemming bereiken over een nieuwe huurprijs

Welke deskundige?
Uitgangspunt is dat huurder en verhuurder in onderling overleg een deskundige proberen te benoemen. Partijen zijn vrij in het kiezen van de deskundige. Vaak is de aan te wijzen deskundige een plaatselijk goed bekende makelaar of vastgoedspecialist.

Als partijen geen overeenstemming kunnen bereiken over de aan te wijzen deskundige, dan kan de rechter verzocht worden een deskundige te benoemen. De rechter wijst dan een deskundige aan. 

Wat bij geen akkoord?

Als huurder en verhuurder ook naar aanleiding van een deskundigenadvies geen overeenstemming bereiken over de nieuwe huurprijs, dan kan de kantonrechter gevraagd worden de nieuwe huurprijs vast te stellen. De nieuwe huurprijs gaat dan in ( met terugwerkende kracht ) vanaf het moment dat de zaak bij de rechter is aangebracht.

Huurverhoging van ‘overige bedrijfsruimte’(zoals kantoorruimte)

Voor de huurprijs van kantoorruimte geldt een simpele huurprijsregeling: de huurprijs is gelijk aan de huurprijs die tussen huurder en verhuurder is overeengekomen. Deze huurprijs valt niet te toetsen aan wettelijke regels.
Uitgangspunt is dat de huurprijs niet tussentijds tijdens de looptijd van het huurcontract kan worden gewijzigd. Dat is slechts anders als er een bepaling in het huurcontract is opgenomen waarin wijziging van de huurprijs wordt geregeld. Kijk als huurder daarom altijd het contract na als verhuurder een hogere huurprijs voorstelt.

Als echter het einde van de huurperiode nadert kan de verhuurder een nieuwe, vaak hogere huurprijs, voorstellen, als voorwaarde voor verlenging van de huurperiode. Als je graag in het gehuurde pand wilt blijven, zal je serieus naar het voorstel van verhuurder moeten kijken en zo nodig met verhuurder moeten onderhandelen over een voor beiden acceptabele huurprijs. Immers als er geen overeenstemming wordt bereikt over een nieuwe huurprijs heeft verhuurder de mogelijkheid de huurovereenkomst niet te verlengen, waardoor je op korte of langere termijn de bedrijfsruimte moet verlaten.

Contractuele indexclausules

In de meeste huurcontracten is een jaarlijkse huurverhoging conform een CBS-indexcijfer opgenomen. Dergelijke huurprijswijzingen zijn geldig en hoeven niet te worden getoetst door de rechter

Advies over de juridische mogelijkheden en rechtshulp bij huurzaken

De hoogte van de huurprijs is van groot belang. De huurprijs geldt immers voor vele jaren. Ga daarom niet zo maar akkoord met een nieuw voorgestelde huurprijs. Laat je informeren en helpen door onze huurrecht specialisten. Dat kan u veel geld besparen. Bel 020 – 6890 863 of mail.

 

 

Recht & Raad is gespecialiseerd in rechtshulpverlening aan ondernemers. Wij doen dat inmiddels meer dan 25 jaar. Hierdoor weten wij wat voor de ondernemer van belang is en kennen wij de juridische ins en outs van het zaken doen.  Wij gebruiken geen onnodig juridisch jargon, maar leggen duidelijk uw juridische postie uit. U kunt bij ons terecht voor veel soortige zaken, zoals: arbeidsrecht, ontslagrecht, koop- en verkoop contracten, samenwerkingscontracten ( BV, VOF, enz), intellectuele eigendomszaken ( handelsnaam, merkenrecht, auteursrecht), AVG kwesties, huurgeschillen.

Wij hanteren een gunstig tarief dat vaak lager ligt dan bij onze collega rechtshulpverleners. Bovendien kunt u bij ons een rechtshulpabonnement afsluiten dat recht geeft op gratis telefonisch advies tegen een beperkt vast tarief.

Bij Recht & Raad kunt u terecht voor advies, maar ook voor contracten en (model)brieven.  Wij kunnen u bijstaan in alle gerechtelijke procedures ( kantonrechter, Rechtbank, Gerechtshof, Raad van Arbitrage, etc).

Voorkom kostbare juridische missers, en bel ( 020 6890 863 ) of mail onze specialisten voor uw juridische vraag of kwestie.