Welke kleine reparaties dien je zelf uit te voeren als je een bedrijfspand of kantoor huurt?

Als je een bedrijfspand, kantoor of winkel huurt is de kans groot dat er ooit iets kapot gaat. Maar voor wiens rekening is de reparatie? Voor jou of voor je verhuurder?

Één van de meest voorkomende discussies tussen huurders en verhuurders is wie de kosten voor de kleine reparaties betaalt. Denk hierbij aan een kapotte deurbel, het vervangen van lampen, het onderhouden van de tuin enzovoorts.

Wat zegt de wet over (kleine) reparaties bij de huur van een bedrijfspand, kantoor of winkel?

De Nederlandse wet zegt dat de huurder verplicht is op eigen kosten kleine herstellingen uit te voeren, tenzij deze nodig zijn door het tekortschieten van de verplichtingen van de verhuurder in het verhelpen van gebreken (Art. 7:217 BW). De regels zijn echter wat terughoudend omschreven, om zo te stimuleren dat huurder en verhuurder zelf afspraken maken over wat er onder kleine reparaties valt en voor wiens rekening deze komen.

Als aanknooppunten voor het bepalen van de kleine reparaties zegt de wetgever het volgende:

 • Kijk goed naar de aard van het gehuurde.
 • Leg afspraken vast in de overige bepalingen van de overeenkomst.
 • Stel de vraag of het gaat om herstellingen aan onderdelen van het gehuurde die het gevolg zijn van wijzigingen door de huurder.

Met deze aanknooppunten kunnen partijen meer duidelijkheid creëren  over de regeling van de kosten van kleine reparaties.

Maar wat verstaan we nu precies onder kleine reparaties bij de huur van zakelijk vastgoed?

De meest voorkomende voorbeelden van kleine reparaties zijn:

 • Witten van de binnenmuren, vullen van gaatjes en plamuren.
 • Vastzetten van de deurknoppen.
 • Vervangen van de elektrische schakelaars of de deurbel,
 • Vervangen van de kranen.
 • Toilet- of douchegarnituur vervangen.
 • Vervangen van de binnen- en buitenlampen.
 • Vervangen van de brievenbus.
 • Ontstoppen van het riool.

Enkele praktische tips;

– Zorg ervoor dat u bij het vaststellen van de huurovereenkomst duidelijk vermeldt wie welk onderhoud gaat verzorgen.

– Als u niet weet welke kosten onder kleine herstellingen vallen, dan kunt u altijd het ‘Besluit kleine herstellingen’ raadplegen.

– Belangrijk is dat u allebei op de hoogte bent dat u eventuele gebreken zo snel mogelijk moet melden.

Vragen? 

Heb je nog vragen over kleine reparaties in je jouw bedrijfspand, kantoor of winkel? Wij van de Online Bedrijfsmakelaar helpen je graag!

De Online Bedrijfsmakelaar is de beste combinatie tussen traditionele bedrijfsmakelaars en internetmakelaars. U kunt zelf uw bedrijfspand, kantoorpand of winkelpand verhuren of verkopen met begeleiding van onze NVM- Bedrijfsmakelaars. Wij plaatsen uw zakelijk vastgoed op 14 aanbodsites en ondersteunen u op alle overige aspecten waar specifieke kennis voor nodig is. Zo verzorgen wij onder andere de objectpresentatie met fotografie, vraagprijsbepalingen en begeleiden u met de juridische afhandeling.

Het enige wat wij van u als vastgoedeigenaar verwachten is dat u zelf de bezichtiging en onderhandelingen verzorgt. Wie heeft immers de meeste kennis van uw pand, het beste inzicht in uw (financiële) situatie en is het meest gebaat bij het vinden van een geschikte kandidaat voor uw pand? U als vastgoedeigenaar natuurlijk!

Omdat u een groot deel van het traject zelf verzorgt, kunnen wij ons dienstenpakket aanbieden voor een éénmalig tarief vanaf slechts € 995,- excl. BTW.

Benieuwd naar wat wij allemaal voor u kunnen betekenen?

Bedrijfspand verhuren

Kantoorpand verhuren

Winkelpand verhuren

Bedrijfspand verkopen

Kantoorpand verkopen

Winkelpand verkopen

Beleggingspand verkopen