Werkstress en saaie baas kosten de BV Nederland miljarden

PER4MANCE presenteert grootschalig landelijk onderzoek naar werkplezier en werkstress

Hoeven, 6 november 2019 -Onbenut arbeidspotentieel kost de BV Nederland jaarlijks vele miljarden. Werkstress en een saaie baas worden als belangrijke oorzaken genoemd op basis van de uitkomsten van het  ‘Het grote werkplezier onderzoek van Nederland’. Het onderzoek is onder 7.536 werknemers gehouden en is het eerste grootschalige onderzoek naar werkplezier in Nederland. Het onderzoek is in opdracht van trainings- en adviesbureau PER4MANCE uitgevoerd. “In de uitkomsten zien we dat 62% van werkend Nederland zich niet bovenmatig inspant op de werkvloer en hun energie zelfs buiten het werk om verkrijgt”, geeft Frits Galle - trainer bij PER4MANCE - aan. “Bijna 10% van alle deelnemers ervaart structureel veel stress op zijn of haar werk. Daarnaast blijkt de bereidwilligheid om hard te werken voor de baas een utopie te zijn: 65% haalt geen of nauwelijks werkplezier uit de samenwerking met zijn leidinggevende, velen noemen hen inspiratieloos.” Uit het onderzoek komt een viertal type medewerkers naar voren: Bruistabletten, Dimmers, Ventieltrekkers en de In-de-put-denker. In het boek ‘Ik ben er helemaal klaar mee’ worden deze types - en de impact van hun gedrag - beschreven. “Het zijn met name de Dimmers die de BV Nederland zoveel geld kost. Zorg ervoor dat werkplezier en energie structureel op de agenda worden gezet, stellen de auteurs. Kies een open insteek om met elkaar het gesprek aan te gaan, houd elkaar scherp en profiteer van elkaars kwaliteiten. Het boek is niet alleen een handleiding voor medewerkers, teams en organisaties om meer werkplezier en energie te ontwikkelen, maar indirect ook de key om de kosten van onbenut arbeidspotentieel drastisch te reduceren.” Meer informatie over het onderzoek en het boek is te vinden op www.ikbenerhelemaalklaarmee.nl.

11% noemt leidinggevende een dictator
Het onderzoek laat verder zien dat ruim 50% van de medewerkers energie verliest op het werk. Een groot aantal medewerkers geeft aan weinig voldoening uit het werk te halen of last te hebben van alle veranderingen in de organisatie. Bijna 22% van de medewerkers gaat zelfs dagelijks met tegenzin naar het werk en verlangt op maandag al naar het weekend. “Ook hebben we gevraagd hoe de BV Nederland kijkt naar hun leidinggevende en daar kwamen nogal schokkende uitkomsten naar voren”, stelt Galle. “Zo noemt 9% van de deelnemers zijn leidinggevende een softie en 11% ziet zijn leidinggevende zelfs als een dictator. Let wel, medewerkers bepalen zelf hoe ze hun leidinggevende ervaren en dat beeld bepaalt vervolgens hoe graag en hard ze voor iemand willen werken. Medewerkers checken authenticiteit en oprechtheid in hun leidinggevende.” Het onderzoek toont tevens unieke insights naar werkplezier binnen diverse sectoren. Zo ontstaat er een branche-overstijgend beeld van werkplezier in Nederland. “Wij zien bijvoorbeeld dat binnen de Financiële Dienstverlening veel meer complimenten worden gegeven dan binnen de sector Vervoer. De Overheid telt de grootste groep medewerkers die tijdens een werkdag energie verliest en binnen de sector Vervoer is goed samenwerken met de leidinggevende een serieus issue. Met 11% piekt de Overheid met het aantal werknemers die met tegenzin naar hun werk gaan, veel piekeren en continu stress ervaren.” Alle belangrijke uitkomsten van het onderzoek zijn terug te lezen in het boek ‘Ik ben er helemaal klaar mee’. Daarnaast ontrafelt het boek het waarom van energie verliezen.

Over PER4MANCE
De trainers, coaches en adviseurs van PER4MANCE (www.per4mance.nl) zijn continu op zoek naar de nieuwste inzichten, tools en praktische hulpmiddelen om organisaties en individuen maximaal te ondersteunen. Al onze activiteiten zijn gericht op performance. Betere resultaten bereik je door gedrag te begrijpen. Wij verbinden mens en resultaat. In 2018 is PER4MANCE verkozen tot beste kleine opleider van Nederland in de rubriek Management.

Mediacontact
Frits Galle
Managing Partner
06-15629497
fritsgalle@per4mance.nl

Zoek je een trainingsbureau dat het echt anders aanpakt? Maak dan kennis met PER4MANCE. Je komt ons niet tegen met dikke theoriemappen en ellenlange beamerpresentaties. Wij putten in onze aanpak uit jarenlange praktijkervaring en kennis van psychologie en gedrag.

Mens en resultaat verbinden

Als trainers, coaches en adviseurs zijn we steeds op zoek naar de nieuwste inzichten, tools en praktische hulpmiddelen om organisaties en individuen maximaal te ondersteunen. Ieder van ons doet dit op zijn manier, vanuit zijn eigen achtergrond en met zijn persoonlijke kwaliteiten. Onze gezamenlijke passie? Wij willen mens en resultaat met elkaar verbinden.

PER4MANCE leidt tot beweging

Onze naam zegt het al: we zijn gericht op performance, op resultaat. Betere resultaten bereik je door gedrag te begrijpen. En door de vaardigheden te leren om je gedrag daadwerkelijk te kunnen veranderen. Maar nog belangrijker: wij creëren energie. Die zorgt ervoor dat de deelnemers echt aan de slag gaan met nieuwe ontwikkelingen.

Het is onze missie om individuen, teams en organisaties te inspireren om met volle energie het maximale uit zichzelf te halen.

Wil je meer weten over onze organisatie en aanpak? Neem contact met ons op.