Wet late betalingen van kracht

Vanaf 1 juli 2017 is de Wet late betalingen van kracht, deze wet is mede op initiatief van ONL voor Ondernemers tot stand gekomen en is bedoeld om te voorkomen dat grote afnemers hun positie misbruiken om lange betaaltermijnen af te dwingen bij leveranciers en dienstverleners.

Wet late betalingen van kracht

Vanaf 1 juli is de wet late betalingen van kracht. De wet is een initiatief van Tweede Kamerlid Agnes Mulder (CDA), voormalig Kamerlid Mei Li Vos (PvdA) en ONL voor Ondernemers. De wet is bedoeld om ondernemers te beschermen tegen onredelijk lange betaaltermijnen. Grote bedrijven kunnen hun kleine leveranciers dan niet langer als bank gebruiken zonder daar de wettelijke handelsrente voor te betalen.

Late betalingen aan mkb- ondernemers en zzp-ondernemers is een groot probleem. Ondernemers kunnen moeilijk de eigen rekeningen betalen, investeren of doorgroeien, ook blijven de ondernemers in grote mate afhankelijk van externe financiers. “Veel ondernemers zijn failliet gegaan of in financiële problemen geraakt doordat grote klanten eenzijdig besloten later te betalen, dit is een groot probleem dat bij veel ondernemers leeft,”  aldus Hans Biesheuvel.

Officieel kunnen grote bedrijven de betalingstermijnen niet eenzijdig verruimen, maar de praktijk blijkt weerbarstig. Door de wet worden kleine financiers in bescherming genomen en de macht van de grootbedrijven ingeperkt. “Jaarlijks wordt nog voor 7 miljard euro aan facturen te laat uitbetaald. Mkb’ers een zzp’ers komen zo in de financiële problemen en kunnen hierdoor amper het hoofd boven water houden. Met dit wetsvoorstel komt daar een einde aan. Op tijd betalen is tenslotte normaal,” aldus Agnes Mulder.  

De wet late bepalingen beperkt betaaltermijnen tussen grote ondernemingen en mkb- en zzp- ondernemers op maximaal 6o dagen, als de kleine partij leverancier of dienstverlener is. De norm in de wet blijft staan op 30 dagen. Overeenkomsten waarbij grote bedrijven alsnog betaaltermijnen langer dan 60 dagen afsluiten, worden nietig verklaard en de betaaltermijn wordt van rechtswege omgezet in een betaaltermijn van 30 dagen. Mocht de afnemer de factuur pas na 30 dagen betalen, is van rechtswege de wettelijke handelsrente verschuldigd over de termijn die de 30 dagen overschrijdt.

Agnes Mulder en Hans Biesheuvel: “Nu kleine ondernemers tijdig betaald worden, worden niet alleen financiële problemen voorkomen, er komt ook geld vrij voor groei en investeringen en dat is weer goed voor onze economie.”

ONL is een organisatie die luistert, meningen verzamelt, problemen waar ondernemers tegenaan lopen benoemt en vooral aanpakt. Of het nu gaat om het woud aan regelgeving, het gebrek aan technisch geschoold personeel, gebrek aan kredietverstrekking, ingewikkelde aanbestedingsprocedures enz. enz. Niet doorschuiven maar aanpakken.

ONL voor Ondernemers is volledig transparant en stelt de resultaten voorop. Iedere ondernemer heeft direct inspraak. Ondernemers bepalen de richting!

DNOB
Vanaf het begin zijn we op zoek gegaan naar concrete oplossingen voor de problemen waar ondernemers mee te kampen hebben. Belangrijkste issue was en is financiering. Daarom hebben we samen met Credion de DNOB opgericht zodat we hands-on financieringen ontsluiten en arrangeren. 

JongONL
Het JongONL platform zal bestaan uit een grote groep jonge ondernemers die op dit moment de uitdagers zijn van de status quo in Nederland. Jonge ondernemers die groots denken, zichzelf continu willen ontwikkelen en streven naar maatschappelijke impact.