Media Distillery


Omdat de hoeveelheid beschikbare audio- en video ontzettend snel toeneemt wordt het steeds belangrijker dat we video goed vindbaar kunnen maken.  Tevens blijkt dat online videocontent een grote blinde vlek is voor bedrijven. Tot nu toe moesten alle grote bedrijven handmatig door deze content gaan om te zien of hun merk genoemd werd. Media Distillery zorgt ervoor dat dit proces geautomatiseerd wordt.

Media Distillery is de Google voor audio- en video: het maakt real-time alles op radio en tv en online doorzoekbaar. Daardoor kan het handmatig toevoegen van metadata aan video achterwege blijven en kunnen bijvoorbeeld gebruikers alles bijhouden wat op radio en tv wordt gemeld over hun bedrijf of merk. Bij BNR en Red Bull vind je een proeve van bekwaamheid. Media Distillery herkent daarvoor (gesproken) tekst, gezichten en logo's.